Efektívne a účinné riadenie projektov vďaka metodike PRINCE2®

22. 7. 2019

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) je praktická metodika založená na procesoch, ktorá poskytuje podrobné pokyny
pre riadenie projektov a definuje jasné procesy, kroky a šablóny. Bol vytvorený zo široko uznávaných najlepších postupov a môže byť aplikovaný na akýkoľvek projekt bez ohľadu na organizáciu, typ alebo kultúru.

Axelos vydal v roku 2017 update (nie novú verziu), vrátane certifikačných skúšok. Ide o prvú aktualizáciu od roku 2009. Metodika je
tak ešte viac zameraná na prispôsobenie projektu.

PRINCE2® Foundation (3 dni)

S kurzom PRINCE2 Foundation získate úvod do metódy PRINCE2. Je navrhnutý tak, aby vám poskytol dostatočné znalosti a vedomosti, dostatočne dobre k metóde PRINCE2, aby bol schopný efektívne spolupracovať s tímom projektového riadenia pracujúceho v prostredí podporujúcom PRINCE2 alebo ako člen tímu pre riadenie projektov.

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základmi procesnej metódy PRINCE2 a pripraviť sa na test, ktorý vedie k získaniu certifikátu PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® 2017 Practitioner (2 dni)

Kurz PRINCE2 Practitioner poskytne dostatočné znalosti a pochopenie metódy tak, aby bolo možné ju aplikovať v rôznych prostrediach a na rôznych scenároch projektu.

Certifikácia PRINCE2 Practitioner poskytuje potvrdenie, že máte dostatočné vedomosti a pochopenie pre aplikáciu a prispôsobenie metódy v rôznych prostrediach projektu a scenároch.

 

PRINCE2® 2017 Foundation & Practitioner (5 dní)

Ide o kombináciu školení PRINCE2® 2017 Foundation a PRINCE2® 2017 Practitioner, ktorá je pre záujemcov cenovo výhodnejšie. 

Podobné články