outlook
outlook

Dôveryhodné hodnotenie informačnej bezpečnosti vďaka TISAX

14. 9. 2020

V nadväznosti na rýchly rozvoj digitálnych aplikácii, softwaru (vrátane malware a útokov počítačových hackerov) volia priemyselné firmy prevenciu proti útokom tak, že definujú nevyhnutné požiadavky pre správu a zaistenie digitálnych dát.

Certifikácia TISAX zvyšuje informačnú bezpečnosť v dodávateľských sieťach a znižuje mieru kybernetického rizika, napríklad so zreteľom na ochranu správy prototypov alebo infraštruktúru priemyselných procesov.

 

ČO JE TISAX?

 • Systém auditov a výmeny TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange, slovensky dôveryhodná výmena hodnotenia informačnej bezpečnosti) pre ISA.

 • Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA) a ENX – tím informačnej bezpečnosti zdokonalili normu založenú na požiadavkách ISO/IEC 27001, doplnenou o katalóg hodnotenia informačnej bezpečnosti (ISA) vytvorený VDA špeciálne upravený pre potreby automotive.

 • TISAX používajú všetky členské spoločnosti ako pre svoje interné účely, pre zabezpečenie svojich informácii, tak pre zabezpečenie výmeny informácii so svojimi dodávateľmi produktov a služieb tak, aby dôverné informácie týchto spoločnosti zostali dôvernými.

ZÁKLADNÉ VÝHODY CERTIFIKÁCIE TISAX

 • ZRELOST ORGANIZÁCIE
  Dôkaz o zrelosti organizácie, ktorá je schopná vyhovieť najvyšším požiadavkám

 • OCHRANA INFORMACII
  Schopnosť chrániť informácie Vašich partnerov z automobilového priemyslu

 • PREVENCIA RIZÍK
  Dôveryhodnosť a predchádzanie nedorozumení a rizík pri výmene informácii, ktoré uľahčia správne zaobchádzanie s informáciami

 • ZÍSKAJTE UZNANIE
  Od jedného z predných certifikačných orgánov pre automobilový priemysel

Po novom nájdete kurz TISAX – Security Manager aj v ponuke EDU Trainings. Najbližší termín už 20. – 21.10.2020.

Podobné články