DASA DevOps Fundamentals 3™: nový prístup k DevOps

11. 10. 2023

Pre tých, ktorí hľadajú komplexný a moderný pohľad na DevOps, prišla DASA s novým kurzom a certifikáciou DASA DevOps Fundamentals 3™.

O kurze: DASA DevOps Fundamentals 3 je 16-hodinový kurz, ktorý sa zameriava nielen na DevOps vo firmách, tímoch a u jednotlivcov, ale poskytuje aj komplexný úvod do princípov a postupov agilného DevOps. Nová aktualizácia kurzu sa zameriava na ľudské, procesné a kultúrne aspekty transformácie DevOps a pokrýva základné znalosti a zručnosti potrebné na úspešnú cestu transformácie.

Čo je nové vo verzii 3: Najnovšia verzia kurzu prináša revolučné inovácie v jeho štruktúre a obsahu. Nový formát kurzu je postavený na koncepcii „CALMS“ (Culture, Automation, Lean, Measurement and Sharing), ktorá prináša holistický prístup k DevOps, takže sa zameriava nielen na nástroje a procesy, ale aj na transformáciu firemnej kultúry a meranie prínosov DevOps.

Verzia 3.0 zdôrazňuje koncept Site Reliability Engineering (SRE) a pozornosť sa venuje ikonickému konceptu Serverless Computing. Kurz vysvetľuje výhody a princípy architektúry bez servera vrátane praktických príkladov využitia funkcií, ako je napríklad AWS Lambda. Táto inovácia umožňuje organizáciám rýchlo škálovať a optimalizovať náklady na základe aktuálnych potrieb.

Kto by mal kurz absolvovať: Certifikácia DASA DevOps Fundamentals 3 je pridanou hodnotou pre pracovníkov IT, podnikových používateľov spolupracujúcich s IT, vedúcich pracovníkov podnikového manažmentu, inžinierov DevOps a mnohých ďalších. Je určený pre široké spektrum profesií, pretože DevOps nie je len o technológii, ale aj o zmene kultúry a postupov.

DASA DevOps Fundamentals 3™ prináša do sveta DevOps veľa nového. Vďaka konceptom, ako sú Serverless Computing a Site Reliability Engineering, ponúka účastníkom moderný pohľad na DevOps. Zaregistrujte sa na kurz ešte dnes!

Podobné články