COBIT 2019

6. 2. 2019

Radi by sme vás informovali o aktualizácii rámca COBIT 5 na novú verziu COBIT 2019.

Celosvetovo uznávaný rámec COBIT, ktorý je lídrom v zabezpečovaní efektívnej a strategickej správy podnikových informácií a technológií (EGIT), bol aktualizovaný novými informáciami a poradenstvom.

V priebehu rokov boli vytvorené a podporované rámce osvedčených postupov, ktoré pomáhajú v procese zavádzania podnikového riadenia informácií a technológií (EGIT).COBIT 2019 po dobu viac ako 25 rokov nadväzuje a integruje vývoj v tejto oblasti, a to nielen začlenením nových poznatkov z vedy, ale aj uvedením týchto poznatkov do praxe.

 

 

 

 

Rámec COBIT 2019: Úvod a metodika – úvod do kľúčových konceptov COBIT 2019.

Rámec COBIT 2019: Ciele správy a riadenia – komplexne opisuje 40 hlavných cieľov správy a riadenia, procesov v nich obsiahnutých a ďalších súvisiacich zložiek. Táto príručka tiež odkazuje na iné štandardy a rámce.

Príručka dizajnu COBIT 2019: Návrh riešenia správy informácií a technológií – táto príručka skúma konštrukčné faktory, ktoré môžu ovplyvniť riadenie a zahŕňa pracovný postup pre plánovanie prispôsobeného systému riadenia pre podnik.

Príručka k implementácii COBIT 2019: Implementácia a optimalizácia riešenia správy informácií a technológií – tento názov predstavuje vývoj príručky pre implementáciu COBIT 5 a vyvíja cestovnú mapu pre neustále zlepšovanie riadenia. Môže byť použitý v kombinácii s príručkou dizajnu COBIT 2019.

 

 

 

Zoznámenie s novou verziou COBIT 2019 môžete zhliadnuť vo videu:

Video uvidíte tu

PONUKA KURZOV COBIT

Podobné články