Prehľad kurzov

Scheduling Reports and Alerts en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

0 EUR bez DPH

VMware Enterprise Learning Subscription en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

3 755 EUR bez DPH

CompTIA Server+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

VMware Enterprise PKS: Install, Configure, Manage [V1.5] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 880 EUR bez DPH

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage [V1.x] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH

VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2020 en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

830 EUR bez DPH

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 240 EUR bez DPH

VMware vSphere: What’s New [V6.7 to V7] en/cz en

Dodávateľ: VMware

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 130 EUR bez DPH