Prehľad kurzov

UML in examples cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

700 EUR bez DPH

UML for analysts cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

700 EUR bez DPH

OCUP 2 Foundation cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

745 EUR bez DPH

Garantovaný

OCUP 2 Foundation with EXAM cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 030 EUR bez DPH

Garantovaný

OCUP 2 Intermediate cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

830 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate with EXAM cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 090 EUR bez DPH

OCUP 2 Advanced cz/sk

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

915 EUR bez DPH

Basic introduction of UML cz/sk

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

415 EUR bez DPH