Prehľad kurzov

UML in examples cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

725 EUR bez DPH

UML for analysts cz/sk en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

725 EUR bez DPH

OCUP 2 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

765 EUR bez DPH

OCUP 2 Foundation with EXAM cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 185 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

850 EUR bez DPH

OCUP 2 Intermediate with EXAM cz/sk en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

1 250 EUR bez DPH

OCUP 2 Advanced en/cz

Dodávateľ: OMG

Oblasť: UML

Cena od:

935 EUR bez DPH

Basic introduction of UML en/cz

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: UML

Cena od:

595 EUR bez DPH