Čo je to počítačová sieť / network?

Počítačová sieť je sada počítačov zdieľajúcich zdroje umiestnené na sieťových uzloch alebo nimi poskytované. Počítače na vzájomnú komunikáciu používajú spoločné komunikačné protokoly cez digitálne prepojenie. Tieto prepojenia sú tvorené technológiami telekomunikačných sietí založenými na fyzicky drôtových, optických a bezdrôtových rádiofrekvenčných metódach, ktoré môžu byť usporiadané v rôznych typológiách sietí.

Vzdelávanie v oblasti Network

Kurzy, ktoré sa zaoberajú počítačovými sieťami u nás samozrejme nájdete tiež. Školenia v tejto oblasti ponúka niekoľko z našich dodávateľov. Ak by ste sa chceli začať vzdelávať v počítačových sieťach, môžeme odporučiť kurz CompTIA Network+, pretože sa pripravíte na podporu sietí na akejkoľvek platforme.

CompTIA Network+ overuje technické zručnosti potrebné na bezpečné vytvorenie, údržbu a riešenie problémov základných sietí, na ktoré podniky spoliehajú. Ďalšie autorizované kurzy z oblasti network/počítačovej siete ponúkame rôzne podľa zamerania od dodávateľov Micro Focus, Zabbix alebo Zscaler.

Prehľad kurzov

Cena od:

0 EUR bez DPH

Anuket Fundamentals (LFS264) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Network / Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

Cena od:

0 EUR bez DPH

Zscaler Certified Cloud Administrator – Internet Access Foundation level (ZCCA-IA)

Dodávateľ: Zscaler

Oblasť: IT bezpečnosť / Network

Cena od:

0 EUR bez DPH

Zscaler Certified Cloud Professional-Internet Access (ZCCP-IA)

Dodávateľ: Zscaler

Oblasť: IT bezpečnosť / Network

Cena od:

0 EUR bez DPH

Zscaler Certified Cloud Professional-Internet Access (ZCCP-IA) Lab

Dodávateľ: Zscaler

Oblasť: IT bezpečnosť / Network

Cena od:

0 EUR bez DPH

Zscaler Certified TAC Associate – Private Access (ZCTA-PA)

Dodávateľ: Zscaler

Oblasť: IT bezpečnosť / Network

Cena od:

0 EUR bez DPH

Zscaler Certified Cloud Administrator – Private Access (ZCCA-PA)

Dodávateľ: Zscaler

Oblasť: IT bezpečnosť / Network

Cena od:

0 EUR bez DPH