Ako najlepšie zvládnuť ťažké životné situácie?

21. 1. 2021

Webinár približuje tématiku závažných životných udalostí, ich definíciu, prehľad záťažových situácií. Bližšia pozornosť je venovaná situáciám, ktoré môžu nastať v zamestnaní, ako sú sociálno-patologické javy (šikana), prepúšťanie. Ďalej napríklad odchodu do dôchodku a vážnym udalostiam v osobnom živote podľa poradia v Holmes Raheho škále stresu. Téma je zložitá, prístup lektora, jeho znalosti a skúsenosti sú pozitívnou správou – všetko má riešenie, ak vieme ako na to. A krok č.1? Pýtajte sa odborníka.

Kedy?

Dňa 24.2.2021 od 9:00 do 10:00 (prepokladaný koniec)
Registrovaným účasntíkom zasielame po spracovaní záznam.

O lektorovi

PhDr. a Mgr. Vladimír Svoboda MSc. je univerzitný pedagóg a psychológ. V súčasnej dobe vedecko-výskumný pracovník spoločnosti ERUDITUS. Odbor výskumu psychodiagnostických a intervenčných nástrojov. Špecialista Štátneho úradu inšpekcie práce, odboru vzťahov na pracovisku s profilovaním na verejnú správu. Pred tým pracoval v Národnom pedagogickom inštitúte ČR v odd. Psychodiagnostiky. Prednášal Firemnú kultúru, Neverbálnu komunikáciu a Poruchy správania na UJAKu. Na Vysokej škole aplikovanej psychológie pracoval ako vedecký pracovník v odbore Výchova a vzdelávanie dospelých. V súčasnej dobe vedie edukatívny program pre hypotekárnych a edukatívnych poradcov spoločnosti FINPOS: Manipulácia a obrana proti nej. Špecializuje sa na sociálno patologické javy, poruchy správania a riadenie ľudských zdrojov ako expert v programe Dôstojné pracovisko MPSV. Od r. 2019 študuje magisterský program Katolickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy. Téma DP “Božie prikázanie NEZABIJEŠ a jeho apel v aktívnej činnosti vojaka”.

 

Registrácia ukončená

Podobné články