5 dôležitých otázok pred zavedením firemného jazykového vzdelávacieho programu

21. 6. 2021

Po odvysielaní webinára „Ako na firemné jazykové vzdelávanie on-line?“ a vlne pozitívnej odozvy, sme pripravili časť v podobe článku. Prinášame 5 dôležitých otázok, ktoré je nutné si položiť ešte pred tým, ako sa rozhodnete zaviesť firemný jazykový vzdelávací program. Príprava na zahájenie anglického vzdelávacieho programu môže byť skľučujúca – nič však nie je čierno-biele. Tieto kľúčové otázky jasne vytýčia ciele, ktoré sú dôležité ako pre vás, tak i pre vašich zamestnancov.

 

Aké úrovne by mali zamestnanci dosiahnuť s ohľadom na ich pozíciu a pracovnú náplň?

Každý z nás je individuálny a práve taký prístup musíme mať, keď hodnotíme ciele vzdelávacieho programu. Potrebujú vaši zamestnanci vysokú úroveň angličitny, aby vysvetlili zložité nápady medzinárodným klientom, alebo potrebujú iba základnú úroveň, aby držali krok s trendmi v obore? Výuka jazykov vyžaduje čas, takže je dôležité pochopiť, čo musia vaši zamestnanci dosiahnuť, a stanoviť realistické očakávania.

Koľko času zamestnanci na štúdium potrebujú a kde a kedy sa môžu, prípadne budú učiť?

Majú vaši zamestnanci flexibilitu, aby sa mohli učiť anglicky v priebehu bežnej pracovnej doby alebo sa od nich očakáva, že si urobia čas mimo kanceláriu? Musíte určiť, či k výuke dôjde na pracovisku, doma alebo pomocou kombinácie oboch. Zvážte, aký časový priestor z pracovnej doby im môžete poskytnúť. Hodina v priebehu pracovnej doby za týždeň, 15 minút každý deň, 10 hodín za mesiac? Majú jednotlivci pracovné miesto, kde sa môžu koncentrovať? Majú k tejto činnosti dostupný počítač či chytrý telefón? Všetky tieto aspekty ovplyvnia implementáciu programu.

Ako budú sledované ich pokroky, spokojnosť a motivácia?

Najúspešnejšie jazykové vzdelávacie programy majú „manažérov“, ktorí úzko spolupracujú so zamestnancami, aby sa uistili, že sú na správnej ceste k dosiahnutiu svojich vzdelávacích cieľov v angličtine. Identifikácia týchto jednotlivcov vo vašej organizácii a zaistenie ich súladu s cieľmi vašich programov pomôže zvýšiť zapojenie a spokojnosť študentov, čo sú dve kľúčové zložky konečného úspechu akéhokoľvek jazykového vzdelávacieho programu.

Je možné ponúknuť zamestnancom v súvislosti s výukou ďalšiu motiváciu?

Zamestnanci majú omnoho väčšiu šancu zostať angažovaní v anglickom školení, pokiaľ k tomu majú silné popudy. Zvážte, ako by ich pokrok mohol byť uspokojený s hodnotením zamestnancov, KPIs alebo príležitosťami k povýšeniu.

Ako budeme úspech merať?

Jediným spôsobom, ako zistiť, či je váš anglický vzdelávací program úspešný, je identifikovať vaše ciele a jasnou metódou sledovania kvantifikovateľných výsledkov. Tieto metriky môžu zahrňovať skóre hodnotenia odbornosti, čas na splnenie úlohy, testy na konci jednotlivej lekcie, kvantitatívna spätná väzba a kvalitatívna spätná väzba spokojnosti s programom, dôkazy o zlepšenie pracovného miesta a ďalšie.

 

A aký je ďalší krok? Pokiaľ hľadáte vhodnú platformu, ozvite sa nám na e-mail edu@edutrainings.cz. Radi vám predstavíme možnosti platformy VOXY, ktorú ako jediný na českom a slovenskom trhu ponúkame. Základné informácie o VOXY nájdete v predchádzajúcom článku tu.

Podobné články