VMware Horizon Cloud Service: Deploy and Manage on Microsoft Azure

Kód kurzu: HCSMADM3

Táto časť nie je lokalizovaná

This five-day, hands-on training provides you with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in deploying and managing VMware Horizon® Cloud Service™ on Microsoft Azure. This training increases your skills and competence in using the VMware Horizon® Cloud Administration Console and Microsoft Azure portal.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 060 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: On Demand

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 060 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 2 060 EUR Registrovať
Na vyžiadanie On Demand 5 dní en 2 060 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

This five-day, hands-on training provides you with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in deploying and managing VMware Horizon® Cloud Service™ on Microsoft Azure. This training increases your skills and competence in using the VMware Horizon® Cloud Administration Console and Microsoft Azure portal.

Through a combination of hands-on labs and interactive lectures, you learn how to import and manage images for VDI and RDSH assignments. You also learn how to configure and use the Universal Broker function, VMware App Volumes™, Workspace ONE Access and VMware Dynamic Environment Manager™ in the Horizon Cloud Service on Microsoft Azure deployment

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

Horizon Cloud Service on Microsoft Azure administrators, system integrators, account managers, solutions architects, solutions engineers, sales engineers, and consultants.

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Introduction to Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

 • Identify Horizon Cloud Service on Microsoft Azure features, benefits, and licensing options.
 • Interpret Horizon Cloud Service on Microsoft Azure architecture components to identify configuration prerequisite
 • Interpret Horizon Cloud Service on Microsoft Azure deployment models
 • Discuss the initial Microsoft Azure configurations required for the Horizon Cloud Service on Microsoft Azure deployment

Microsoft Azure Networking Requirements

 • Summarize Horizon Cloud connectivity considerations and tasks
 • Discuss Horizon Cloud on Microsoft Azure networking concepts
 • Identify ports required for local connections, remote connections, and endpoint operating system firewall rules

Active Directory

 • List the features and limitations of supported AD configurations
 • Discuss Horizon Cloud Service on Microsoft Azure AD integration best practices
 • Determine Horizon Cloud Service on Microsoft Azure AD requirements

Deployment and Upgrades

 • Determine steps and requirements to deploy Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Discuss the features and benefits of using multiple tenant subnets for desktops and RDSH
 • Discuss the features and benefits of using Internal and External UAG
 • Recognize Horizon Cloud Service console controls that are available for administrators
 • Identify Horizon Cloud upgrade features and benefits

Creating Images

 • Outline the process and choices to set up primary VMs
 • Identify the configuration choices for importing primary VMs
 • List steps to install the user software on the primary VM
 • Identify steps to convert a configured primary VM to an assignable image

Access Desktops and Applications

 • Use Horizon Client to access desktops and remote applications
 • Compare the remote display protocols that are available for Horizon Cloud

Remote Desktop Session Host Farms

 • List the steps and considerations to take when creating an RDSH farm
 • List the actions that can be performed on farms listed on the console’s Farms page
 • List the actions to assign an application to a user or group
 •  

 • List the prerequisites and steps to create an RDSH session assignment

VDI Desktops

 • Compare a dedicated assignment to floating assignment
 • Outline steps to create a VDI desktop assignment
 • Explain the entitlement of desktops

Managing Assignable Images

 • Describe and manage assignable images
 • Describe and Use Image management service for Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

VMware Dynamic Environment Manager

 • Identify the VMware Dynamic Environment Manager functional areas and their benefits
 • Prepare an infrastructure for VMware Dynamic Environment Manager
 • Outline the steps that are required to install and configure Dynamic Environment Manager components
 • Manage user personalization and application configurations using the Dynamic Environment Manager    management console and application profiler

App Volumes for Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

 • Explain how App Volumes works with Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 •  Identify the features and benefits of App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Identify the interface elements of App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure
 • Install and configure App Volumes in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

Workspace ONE Access

 • Describe the benefits of integrating VMware Horizon Cloud service with Workspace ONE Access
 • Describe how a user obtains access to an entitled virtual desktop or application from the Intelligent Hub catalog
 • Describe the importance of binding directory with Workspace ONE Access and setting up custom user attribute synchronization
 • Describe the importance of configuring the Remote App Access Client in Workspace ONE Access
 • Summarize the steps of configuring the Access settings in Horizon Cloud control panel
 • Access an entitled Horizon virtual desktop or application in the Intelligent Hub catalog

Scalability Considerations

 • Discuss the Horizon Cloud Service on Microsoft Azure scalability cost and settings
 • Describe the usage of Universal Broker in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

Troubleshooting Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

 • Discuss Horizon Cloud Service on Microsoft Azure troubleshooting basics
 • Discuss Horizon Cloud Service troubleshooting basics
 • Summarize the analytics and monitoring capabilities in Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

There are no prerequisites for this course.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora