PRINCE2® 6th edition Foundation Exam + Retake

Kód kurzu: PRINCEFER

Táto úroveň skúšky má za cieľ zistiť, či by kandidát bol schopný konať ako informovaný člen tímu projektového manažmentu pomocou metódy PRINCE2 v prostredí projektu podporujúcom PRINCE2. Za týmto účelom musí preukázať, že rozumie princípom a terminológiu. Účastník musí byť schopný:

  • Popísať účel a hlavný obsah všetkých rolí, sedem princípov, sedem tém a sedem procesov.
  • Uviesť, ktoré produkty riadenia sú vstupom a výstupom zo siedmich procesov.
  • Uviesť hlavný účel a kľúčový obsah hlavných produktov pre správu.
  • Uviesť vzťahy medzi procesmi, výstupmi, rolami a dimenziami riadenia projektu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou PRINCE2® (ATO). PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 385 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Skúška 1 hodina en 385 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Retake (Take2) ponúka možnosť opakovať certifikačnú skúšku do 6 mesiacov od prvého neúspešného pokusu.

Výhody opravného pokusu (Take2):

  • Možnosť zopakovať si náročnú skúšku a zvýšiť svoje šance na úspech.
  • Veľa času na prípravu: získajte až 6 mesiacov navyše.
  • Cenovo dostupné riešenie: umožňuje opakovať neúspešnú skúšku za zlomok ceny bez toho, aby ste si ju museli kupovať za plnú cenu.

Certifikácie

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia The Managing Successful Projects with PRINCE2, 2017 edition môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky 60 minút  Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov 60 bodov Skúška obsahuje 60 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky 33 bodov K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 33 otázok (55 %).
Obtiažnosť otázok Bloomova úroveň 1 &2 „Bloomova úroveň“ popisuje typ myšlení potřebného k zodpovězení otázky. U otázek 1. úrovně musíte prokázat porozumění konceptům, metodám a principům PRINCE2. U otázek 2. úrovně je třeba aplikovat tyto koncepty a metody.
Typy otázok Klasické, chýbajúce slovo, & výberové  

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkách je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

U otázok s „chýbajúcimi slovami“, je veta s chýbajúcim slovom a štyri možnosti výberu správného slova.

Pri otázkách „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správné tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

PRINCE2 Agile® Practitioner Exam en

Dodávateľ: PRINCE2®

Oblasť: Agile / Projektový management

Cena od:

400 EUR bez DPH