Official (ISC) CBK Online Training Seminars for the SSCP

Kód kurzu: SSCP

Oficiálne (ISC)² online školenia vedené inštruktorom, má mnoho rovnakých výhod ako osobné školenia, ale umožňuje vám zúčastniť sa kurzu z pohodlia vášho domova, čo vám šetrí čas a náklady na cestovanie. Aktualizovaný obsah kurzu je v súlade s nedávno aktualizovanou osnovou skúšok SSCP a obsahuje videá, prezentácie, interaktívne cvičenia a hodnotenia. Ak ste pripravení na certifikačnú skúšku a spolupracovať so svojim inštruktorom a ostatnými účastníkmi, tento kurz môže byť pre vás to pravé.

Tento kurz je určený pre profesionálov s preukázanými technickými zručnosťami a praktickými znalosťami v oblasti bezpečnosti v prevádzkových IT profesiách. Školenie vedené inštruktorom poskytuje komplexný prehľad konceptov zabezpečenia informačných systémov a osvedčených postupov v odbore, ktoré pokrývajú sedem domén SSCP Common Body of Knowledge (CBK®).

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Individuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Individuálna 5 dní en 1 100 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Oficiálny (ISC) SSCP CBK kurz vedený autorizovaným inštruktorom (ISC) poskytuje komplexný prehľad konceptov informačnej bezpečnosti a osvedčených postupov v odbore, pokrývajúci 7 domén SSCP CBK:

 • Riadenie prístupu
 • Bezpečnostné operácie a správa
 • Identifikácia, monitorovanie a analýza rizík
 • Reakcia na incidenty
 • Kryptografia
 • Zabezpečenie sietí a komunikácií
 • Zabezpečenie systémov a aplikácií

V priebehu kurzu sa používa niekoľko typov aktivít na posilnenie tém a zvýšenie uchovávania znalostí. Tieto aktivity zahŕňajú otvorené otázky od inštruktora študentom, párovacie a anketové otázky, skupinové aktivity, otvorené/uzavreté otázky a skupinové diskusie.

Tento kurz pomôže účastníkom zopakovať si svoje znalosti o bezpečnosti informácií a pomôže im identifikovať oblasti, ktoré treba študovať pre skúšku SSCP a funkcie:

 • Oficiálny (ISC) obsah kurzu
 • Kurz vedený lektorom
 • Príručka v elektronickej podobe
 • Interaktívne online flash karty
 • Hodnotenie po kurze
 • Spolupráca s ostatnými účastníkmi kurzu
 • Cvičenie z praxe

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre tých, ktorí majú praktické a bezpečnostné znalosti v prevádzkových IT profesiách. Účastník musí mať minimálne 1 rok pracovnej praxe na plný úväzok v 1 zo 7 domén SSCP CBK. Školenie je ideálny pre profesie ako:

 • Inžinier zabezpečenia siete
 • Správca systému/siete
 • Bezpečnostný analytik
 • Systémový inžinier
 • Bezpečnostný konzultant/špecialista
 • Bezpečnostný správca
 • Systémový/sieťový analytik
 • Administrátor databázy

Štruktúra kurzu

 • Porozumenie rôznym systémom kontroly prístupu a tomu, ako by mali byť implementované pre ochranu systému a dát pomocou rôznych úrovní dôvernosti, integrity a dostupnosti
 • Porozumenie procesom nevyhnutným pre prácu s manažmentom a vlastníkmi informácií, správcami a užívateľmi, aby bola definovaná správna klasifikácia dát. Tým bude zaistené správne nakladanie so všetkými tlačenými a elektronickými informáciami, ako ich používa bezpečnostná operácia a správa
 • Doména identifikácie, monitorovania a analýzy rizík identifikuje, ako zistiť, merať a kontrolovať straty spojené s nežiaducimi udalosťami. Budete preskúmavať, analyzovať, vyberať a vyhodnocovať ochranné opatrenia na zmiernenie rizík
 • Ako zaobchádzať s reakciou na incidenty a zotavením pomocou konzistentných prístupov, vrátane použitia konceptov Business Continuity Plan (BCP) a Disaster Recovery Plan (DRP) s cieľom zmierniť škody, obnoviť obchodné operácie a vyhnúť sa kritickému prerušeniu podnikania; a reakcie na mimoriadne udalosti a obnova dát.
 • Identifikácia kľúčových kryptografických konceptov a ako aplikovať zabezpečené protokoly, koncepty správy hesiel, správu a overovanie kľúčov a infraštruktúru verejného kľúča, ako sa vzťahuje na zabezpečenie komunikácie v prítomnosti tretích strán
 • Definícia a identifikácia zabezpečenia sietí a komunikácií potrebná na zabezpečenie štruktúry siete, metód prenosu dát, prenosových formátov a bezpečnostných opatrení používaných na udržanie integrity, dostupnosti, autentizácie a dôvernosti prenášaných informácií.
 • Sekcia zabezpečenia systémov a aplikácií identifikuje a definuje technické a netechnické útoky a spôsob, ako sa môže organizácia pred týmito útokmi chrániť, vrátane konceptov zabezpečenia koncových zariadení, zabezpečenia cloudovej infraštruktúry, zabezpečenia systémov veľkých dát a zabezpečenia virtuálnych prostredí.

Naväzujúce kurzy

Official (ISC) CBK Online Training Seminars for the CAP en

Dodávateľ: ISC2

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 650 EUR bez DPH

Official (ISC) CBK Online Training Seminars for the HCISPP en

Dodávateľ: ISC2

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 100 EUR bez DPH