MS-720: Microsoft Teams Voice Engineer

Kód kurzu: MS720

V tomto kurze sa naučíte plánovať, navrhovať, konfigurovať, udržiavať a odstraňovať problémy s integrovaným komunikačným riešením v organizácii využívajúcej Microsoft Teams. Kurz sa bude okrem zariadenia Teams, audio/videokonferencií a migrácie hlasu zaoberať aj Teams Phone s plánmi volania, priamym smerovaním a operátorom Connect.
Účastníci sa zoznámia s metódami odstraňovania problémov a ako riešiť bežné problémy s telefonovaním a hlasom.

1 200 EUR

1 440 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.07.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.07.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.09.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.07.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 200 EUR Registrovať
04.09.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 200 EUR Registrovať
06.11.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 200 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Microsoft Teams Voice Engineer plánuje, navrhuje, konfiguruje, udržuje a rieši integrované komunikačné riešenie v organizácii. Hlasový inžinier Microsoft Teams musí byť schopný previesť obchodné požiadavky do technickej architektúry a návrhov komunikačných riešení. Hlasový inžinier Microsoft Teams pozná telekomunikačné technológie a má skúsenosti s Microsoft Teams, Microsoft 365 a PowerShell. Musí byť schopní nasadiť a nakonfigurovať Microsoft Teams Phone s konektivitou PSTN prostredníctvom Direct Routing, Operator Connect a Teams Calling Plans. Microsoft Teams Voice Engineer spravuje zariadenia s certifikáciou Teams, audio/video konferencie a hlasovú migráciu. Microsoft Teams Voice Engineer spolupracuje s poskytovateľmi telefónnych služieb a dodávateľmi tretích strán na aktivácii pokročilých hlasových funkcií v Microsoft Teams. Microsoft Teams Voice Engineer taktiež spolupracuje so správcami pre ďalšie úlohy, vrátane sietí, identity, licencovania, zabezpečenia a dodržiavania predpisov. Na získanie certifikácie Microsoft Teams Voice Engineer musia kandidáti okrem skúšky MS-720 zložiť aj skúšku MS-700: Management Microsoft Teams.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Plánovanie a konfigurácia Teams Phone

Po dokončení tohto modulu sa študenti naučia, ako plánovať a konfigurovať Teams Phone, vrátane plánov volania, priameho smerovania, automatických spojovateľov, front hovorov, operátorského pripojenia a ako rozšíriť Teams Phone o ďalšie služby.

Lekcie

 • Plán pre Teams Phone
 • Plán a optimalizácia výkonu siete pre Teams Phone
 • Migrácia hlasovej služby zo Skype pre Business Server do Teams
 • Konfigurácia Teams Phone
 • Konfigurácia automatických operátorov a frontov hovorov
 • Konfigurácia a nasadenie priameho smerovania
 • Rozšírenie Teams Phone o ďalšie služby

Lab : Príprava prostredia labu

 • Konfigurácia prostredia labu
 • Pridelenie oprávnení
 • Overenie a správa licencie
 • Nastavenie PowerShell pre správu Microsoft Teams

Lab : Konfigurácia prostredia pre Teams Phone

 • Vyhodnotenie sieťových požiadaviek pomocou Network Planneru
 • Použitie nástroja Teams Network Assessment Tool
 • Konfigurácia základnej topológie siete pre dynamické tiesňové volanie
 • Konfigurácia hlasových zásad
 • Príprava užívateľa na volanie
 • Konfigurácia nastavení audiokonferencií
 • Konfigurácia frontov hovorov a automatických operátorov

Lab : Rozšírenie prostredia Teams Voice a použitie priameho smerovania

 • Konfigurácia hraničného kontroléra relácie
 • Konfigurácia nastavení priameho smerovania

Po absolvovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:

 • Plán a konfigurácia Microsoft Teams Phone
 • Plán a optimalizácia výkonu siete pre Teams Phone
 • Konfigurácia a nasadenie priameho smerovania

Modul 2: Správa Teams Phone

V tomto module sa účastníci naučia, ako nakonfigurovať používateľov Teams Phone, zariadenia a odstraňovať problémy s hlasom Teams Phone.

Lekcie

 • Konfigurácia a správa hlasových užívateľov
 • Konfigurácia, nasadenie a správa zariadení Teams
 • Sledovanie a odstraňovanie problémov s Teams Phone

Lab : Správa prostredia Teams Phone

 • Správa hlasových užívateľov
 • Správa zariadení Teams
 • Sledovanie a odstraňovanie problémov s Teams Phone

Po absolvovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:

 • Správa hlasových užívateľov
 • Konfigurácia, nasadenie a správa zariadení Teams
 • Sledovanie a odstraňovanie problémov s Teams Phone

Predpokladané znalosti

Pred absolvovaním tohto kurzu by účastníci mali mať stredne pokročilé znalosti z nasledujúcich tém z MS-700: Správa Microsoft Teams:

 • Plán a konfigurácia prostredia Microsoft Teams
 • Správa chatu, tímov, kanálov a aplikácií
 • Správa hovorov a schôdzok
 • Monitorovanie a odstraňovanie problémov s prostredím Microsoft Teams

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora