Microsoft Excel – Advanced Methods and Functions

Kód kurzu: MSEXAM

Tento kurz je určený pre skúsených používateľov Microsoft Excel, ktorí chcú používať špeciálne nástroje, techniky, metódy a funkcie.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 330 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 330 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

This course is assigned for skilled Microsoft Excel users, who want to use special tools, techniques, methods and functions.

Štruktúra kurzu

Funkcie

 • Funkcia IF, ďalšie logické funkcie
 • Funkcia VYBRAŤ
 • COUNTIF, SUMIF
 • COUNTIFS, SUMIFS
 • Špecifické funkcie Excelu 2016 podmienené používaním Office 365

Databázové funkcie

 • Tabuľky kritérií
 • Druh kritérií
 • Osvedčené postupy

Vyhľadávacie funkcie, spojenie dátových sád

 • Funkcia VLOOKUP, HLOOKUP
 • Funkcia INDEX
 • funkcie MATCH

Získavanie dát z externých databáz

 • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
 • Definícia zdroja dát
 • Import pomocou aplikácie MS Query
 • Konfigurácia rozsahu externých dát
 • Import pomocou doplnku PowerQuery

Dátový model

 • Vzťahy medzi tabuľkami Excel
 • Definícia dátového modelu pomocou doplnku PowerPivot (úvod do témy)
 • Vzťah medzi dátovým modelom a kontingenčnou tabuľkou (rozšírenie možnosti výpočtu kontingenčnej tabuľky)

Prehľady kontingenčnej tabuľky

 • Koncept kontingenčných tabuliek
 • Agregačné funkcie, analytické výpočty
 • Dodatočné výpočty
 • Výpočtové polia, pomer
 • Konsolidácia dát pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Synchronizované ovládanie skupiny kontingenčných tabuliek

Scenáre

 • Scenár ako atribút listu
 • Uložené bunky

Špeciálne matematické metódy

 • Riešiteľ
 • Hľadanie cieľa
 • Maticové vzorce

Pokročilé operácie s pracovnými listami/zošitmi

 • Pomenované rozsahy
 • Pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
 • Príkaz pre prácu s názvami
 • Globálne/miestne názvy
 • Absolútne/relatívne mená
 • Pomenované vzorce a konštanty
 • Použitie mena vo vzorci
 • Porovnanie so štítkami
 • 3D vzorce (Zošit ako 3D štruktúra)
 • Viditeľnosť okna zošita
 • Interaktívne dynamické grafické ovládacie prvky (Combobox, Checkbox, OptionButton atď.) vo formulároch, výpočtoch, modeloch a vizuálnych správach.

Ochrana pracovného listu/zošita

 • Výnimky pre konkrétnych užívateľov

Makrá

 • Makrorekordér
 • Spôsoby vykonávania makra
 • Priradenie k plávajúcemu objektu v liste