MD-101 Managing Modern Desktops

Kód kurzu: MD101P

V tomto kurze sa študenti naučia, ako plánovať a implementovať stratégiu nasadenia operačného systému pomocou moderných metód nasadenia, ako aj implementovať stratégiu aktualizácie.
Študenti sa zoznámia s kľúčovými súčasťami moderného manažmentu a stratégií spoluriadenia. Tento kurz tiež popisuje, čo je potrebné na začlenenie Microsoft Intune do vašej organizácie.
Študenti sa tiež zoznámia s metódami nasadenia a správy aplikácií a aplikácií založených na prehliadači.
Študenti sa zoznámia s kľúčovými konceptmi bezpečnosti v modernej správe, vrátane autentizácie, identít, prístupu a zásad dodržiavania predpisov.
Študenti sa oboznámia s technológiami, ako je Azure Active Directory, Azure Information Protection a Microsoft Defender for Endpoint, a tiež s tým, ako ich využiť na ochranu zariadení a dát.

1 135 EUR

1 362 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.07.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.07.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.09.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 135 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.07.2023 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 135 EUR Registrovať
04.09.2023 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 135 EUR Registrovať
06.11.2023 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 135 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 135 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Modern Desktop Administrator nasadzuje, konfiguruje, zabezpečuje, spravuje a monitoruje zariadenia a klientske aplikácie v podnikovom prostredí. Medzi zodpovednosti patrí správa identity, prístupu, zásad, aktualizácií a aplikácií. MDA spolupracuje s M365 Enterprise Administrator na návrhu a implementácii stratégie zariadenia, ktorá spĺňa obchodné potreby modernej organizácie. Správca moderného desktopu musí byť oboznámený s pracovnou záťažou M365 a musí mať silné zručnosti a skúsenosti s nasadzovaním, konfiguráciou a údržbou Windows 10 a zariadení s iným systémom ako Windows. Úloha MDA sa zameriava skôr na cloudové služby než na technológie miestnej správy.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Plánovanie stratégie nasadenia operačného systému

Tento modul vysvetľuje, ako plánovať a implementovať stratégiu nasadenia. Študenti sa zoznámia s konceptmi podpory desktopu počas celého jeho životného cyklu. Tento modul tiež pokrýva posúdenie existujúceho prostredia a nástrojov používaných na prípravu stratégie nasadenia. Na záver sa študenti zoznámia s nástrojmi a stratégiami používanými na nasadenie desktopov.

Lekcie

 • The Enterprise Desktop
 • Posúdenie pripravenosti na nasadenie
 • Nástroje a stratégie nasadenia

Lab : Plánovanie nasadenia Windows 10

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať životný cyklus podnikového desktopu.
 • Popísať, ako hodnotiť existujúce prostredie.
 • Popísať metódy na zmiernenie blokovania nasadenia.
 • Popísať rôzne nástroje a metódy nasadenia.

Modul 2: Implementácia Windows 10

Tento modul pokrýva moderné metódy nasadenia Windows používané v bežných scenároch, ako je upgrade a migrácia na Windows 10, rovnako ako nasadzovanie nových zariadení a obnovovanie existujúcich zariadení. Študenti sa tiež zoznámia s alternatívnymi metódami nasadenia OS a tiež s úvahami pri výbere metód nasadenia.

Lekcie

 • Upgrade zariadenia na Windows 10
 • Nasadzovanie nových zariadení a obnovovanie
 • Migrácia zariadenia na Windows 10
 • Alternatívne metódy nasadenia
 • Úvahy o zobrazovaní

Lab : Implementácia Windows 10

 • Vytvorenie a nasadenie zriaďovacieho balíčka
 • Migrácia užívateľských nastavení
 • Nasadenie Windows 10 s AutoPilot

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vytvoriť stratégiu nasadenia a upgradu operačného systému.
 • Pochopiť rôzne spôsoby nasadenia.
 • Pochopiť, pre ktoré scenáre je možné použiť miestne a cloudové riešenia.
 • Nasadiť migráciu desktopov na Windows 10.

Modul 3: Správa aktualizácií pre Windows 10

Tento modul pokrýva správu aktualizácií systému Windows. Tento modul predstavuje možnosti servisu pre Windows 10. Študenti sa naučia rôzne metódy zavádzania aktualizácií a ako konfigurovať zásady aktualizácií systému Windows. Nakoniec sa študenti naučia, ako zaistiť a monitorovať dodržiavanie aktualizácií pomocou Windows Analytics.

Lekcie

 • Aktualizácia systému Windows 10
 • Windows Update pre firmy
 • Úvod do Windows Analytics

Lab : Správa aktualizácií pre Windows 10

 • Ručná konfigurácia nastavení služby Windows Update
 • Konfigurácia služby Windows Update pomocou objektov GPO

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať servisné kanály Windows 10.
 • Nakonfigurovať zásady aktualizácií systému Windows pomocou nastavenia zásad skupiny.
 • Nakonfigurovať službu Windows Update pre firmy na nasadenie aktualizácií operačného systému.
 • Použiť službu Windows Analytics na posúdenie pripravenosti na upgrade a zhody s aktualizáciou.

Modul 4: Registrácia zariadenia

V tomto module študenti preskúmajú prínosy a predpoklady pre spoluriadenie a naučia sa, ako ho plánovať. Tento modul sa bude týkať aj pripojenia k Azure AD a bude predstavený Microsoft Intune a tiež sa naučí, ako nakonfigurovať zásady pre registráciu zariadenia. Modul bude zakončený prehľadom inventára zariadenia v Intune a zostavovaním pomocou konzoly Intune, Power BI a Microsoft Graph.

Lekcie

 • Možnosti správy zariadenia
 • Prehľad Microsoft Intune
 • Spravujte registráciu a inventár zariadenia Intune
 • Správa zariadení pomocou Intune

Lab : Registrácia a správa zariadení

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať výhody a metódy migrácie na spoluriadenie.
 • Nasadiť MDM s Microsoft Intune.
 • Nakonfigurovať registráciu zariadenia.
 • Zaregistrovať stolné a mobilné zariadenia do Windows Intune.
 • Konfigurovať a stiahnuť prehľady inventára.

Modul 5: Konfigurácia profilov

Tento modul sa ponorí hlbšie do profilov zariadenia Intune, vrátane typov profilov zariadenia a rozdielu medzi vstavanými a vlastnými profilmi. Študent sa zoznámi s priraďovaním profilov k skupinám Azure AD a monitorovaním zariadení a profilov v Intune. Modul bude zakončený prehľadom používania Windows Analytics pre podávanie správ o stave a dodržiavaní predpisov.

Lekcie

 • Konfigurácia profilov zariadení
 • Správa užívateľských profilov
 • Monitorovacie zariadenie

Lab : Správa profilov

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať typy profilov zariadenia.
 • Vytvárať a priraďovať profily zariadenia.
 • Nakonfigurovať užívateľský profil a presmerovanie zložky.
 • Monitorovať zariadenie a zostaviť ich pomocou Intune a Windows Analytics.

Modul 6: Správa aplikácií

V tomto module sa študenti zoznámia s on-premise a cloudovými riešeniami pre správu aplikácií. Tento modul sa bude zaoberať tým, ako spravovať nasadenie Office 365 ProPlus v Intune, a tiež ako spravovať aplikácie na neregistrovaných zariadeniach. Modul bude zakončený prehľadom podnikového režimu s Internet Explorerom a Microsoft Edge a sledovaním vašich nainštalovaných aplikácií, licencií a priradených aplikácií pomocou Intune.

Lekcie

 • Implementácia správy mobilných aplikácií (MAM)
 • Nasadzovanie a aktualizácia aplikácií
 • Správa aplikácií

Lab : Správa aplikácií

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať metódy pre správu aplikácií.
 • Nasadiť aplikácie pomocou Intune a zásad skupiny.
 • Nakonfigurovať Microsoft Store pre firmy.
 • Nasadiť Office365 ProPlus pomocou Intune.
 • Spravovať a reportovať inventár aplikácií a licencií.

Modul 7: Správa overovania v Azure AD

V tomto module sa študenti zoznámia s konceptom adresára v cloude s Azure AD. Študenti sa naučia podobnosti a rozdiely medzi Azure AD a Active Directory DS a ako ich synchronizovať. Študenti preskúmajú správu identít v Azure AD a zoznámia sa s ochranou identít pomocou Windows Hello pre firmy, rovnako ako Azure AD Identity Protection a viacfaktorové overovanie.

Lekcie

 • Prehľad Azure AD
 • Správa identít v Azure AD
 • Ochrana identít v službe Azure AD
 • Správa overovania zariadení

Lab : Správa objektov a overovania v Azure AD

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať možnosti Azure AD.
 • Spravovať používateľov pomocou Azure AD so službou Active Directory DS.
 • Implementovať Windows Hello pre firmy.
 • Pripojiť zariadenie k Azure AD.

Modul 8: Správa prístupu k zariadeniu a dodržiavanie predpisov

V tomto module sa študenti zoznámia so správou zabezpečenia zariadenia. Modul sa bude zaoberať bezpečným prístupom k podnikovým zdrojom a predstaví koncepty, ako je Always On VPN a vzdialené pripojenie vo Windows 10. Študenti sa naučia, ako vytvárať a nasadzovať zásady zhody a používať zásady zhody pre podmienený prístup. Modul končí monitorovacími zariadeniami zaregistrovanými v Intune.

Lekcie

 • Prehľad Microsoft Intune
 • Implementujte zásady súladu zariadenia

Lab : Správa prístupu a dodržiavanie predpisov

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať spôsoby povolenia prístupu z externých sietí.
 • Nasadiť zásady dodržiavania predpisov a podmieneného prístupu.
 • Použiť Intune na sledovanie súladu zariadenia.

Modul 9: Správa zabezpečenia

V tomto module sa študenti zoznámia s ochranou dát. Témy budú zahŕňať Windows & Azure Information Protection a rôzne šifrovacie technológie podporované vo Windows 10. Tento modul tiež pokrýva kľúčové funkcie pokročilej ochrany pred hrozbami v programe Windows Defender a ako tieto funkcie implementovať na zariadeniach vo vašej organizácii. Modul uzatvára pomocou programu Windows Defender a funkcií, ako je antivírus, firewall a Credential Guard.

Lekcie

 • Implementácia ochrany dát zariadenia
 • Správa Windows Defender ATP
 • Správa programu Windows Defender v systéme Windows 10

Lab : Správa zabezpečenia vo Windows 10

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať metódy ochrany dát zariadenia.
 • Popísať možnosti a výhody Windows ATP.
 • Nasadiť nastavenia pre klientov Windows Defender.

Predpokladané znalosti

Správca moderného desktopu musí byť oboznámený s pracovnou záťažou M365 a musí mať silné zručnosti a skúsenosti s nasadzovaním, konfiguráciou a údržbou Windows 10 a zariadení s iným systémom ako Windows. Úloha MDA sa zameriava skôr na cloudové služby než na technológie miestnej správy.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora