MD-100 Windows 10

Kód kurzu: MD100P

V tomto kurze sa účastníci naučia, ako podporovať a konfigurovať desktopy Windows v organizačnom prostredí. Študenti si rozvinú zručnosti, ktoré zahŕňajú učenie sa, ako nainštalovať, prispôsobiť a aktualizovať operačné systémy Windows 10 a novšie.
Ďalej sa naučia, ako spravovať úložiská, súbory a zariadenia, a tiež ako konfigurovať sieťové pripojenie pre Windows.
Tiež sa naučia, ako zabezpečiť OS Windows a chrániť dáta na zariadení. Nakoniec sa študenti naučia, ako spravovať a odstraňovať problémy s klientmi Windows.

960 EUR

1 152 EUR s DPH

Najbližší termín od 09.10.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 09.10.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 960 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
09.10.2023 Virtuálna 5 dní en 1 200 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 960 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kandidáti na túto skúšku sú IT profesionáli, ktorí vykonávajú inštaláciu, konfiguráciu, všeobecnú miestnu správu a údržbu základných služieb Windows 10. Kandidáti môžu tiež poznať podnikové scenáre a cloudové integrované služby.

Štruktúra kurzu

MD-100T01-A Inštalácia systému Windows 10

Modul 1: Inštalácia systému Windows

Tento modul pokrýva inštaláciu operačného systému Windows 10. Študenti sa zoznámia s rôznymi edíciami Windows 10, požiadavkami a novými predstavenými funkciami. Tento modul popisuje, ako nainštalovať operačný systém, rovnako ako metódy pre migráciu a upgrade. Študenti sa tiež zoznámia s bežnými nástrojmi používanými v procese nasadenia

 • Predstavenie Windows 10
 • Možnosti inštalácie
 • Požiadavky na funkcie systému Windows
 • Proces inštalácie a médiá
 • Upgrade na Windows 10

Lab : Inštalácia Windows 10

 • Upgrade Windows 7 na Windows 10
 • Migrácia užívateľských nastavení

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Pochopiť rôzne edície a funkcie systému Windows 10.
 • Zoznámiť sa s možnosťami inštalácie klienta Windows 10.
 • Precvičiť si inštaláciu Windows 10 pomocou online virtuálneho počítača.

Modul 2: Aktualizácia systému Windows

V tomto module sa študenti naučia udržiavať Windows 10 v aktuálnom stave. Študenti sa zoznámia s novým modelom servisu Windows a jeho použití v rôznych scenároch. Študenti sa naučia rôzne rôzne metódy aktualizácie systému Windows a aplikácií a tiež správu aktualizácií pomocou nástrojov, ako sú zásady skupiny a Windows Update for Business.

 • Servisný model Windows
 • Aktualizácia systému Windows
 • Použitie aplikácií a aktualizácií systému Windows

Lab : Aktualizácia systému Windows 10

 • Konfigurácia aktualizácií pre jedno zariadenie
 • Konfigurácia aktualizácií pomocou objektov GPO

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať model údržby systému Windows.
 • Nakonfigurovať nastavenia aktualizácie systému Windows.
 • Popísať aktualizácie systému Windows pomocou služby WSUS
 • Popísať aktualizácie systému Windows pomocou služby Windows Update pre firmy.
 • Nakonfigurovať aktualizáciu systému Windows pomocou zásad skupiny.

Modul 3: Konfigurácia a prispôsobenie po inštalácii

Tento modul pokrýva bežné úlohy po inštalácii vo Windows 10. Študenti sa naučia, ako prispôsobiť používateľské rozhranie a tiež pomocou ovládacieho panela a aplikácie nastavenia konfigurovať bežné nastavenia operačného systému. Tento kurz tiež zoznámi študentov s prostredím Windows PowerShell.

 • Prispôsobenie používateľského rozhrania Windows 10.
 • Konfigurácia špecifických nastavení zariadení, ako sú plány napájania a možnosti mobilných zariadení.
 • Konfigurácia nastavení pomocou ovládacieho panela Windows a aplikácie pre nastavenie.
 • Popis použitia prostredia Windows PowerShell.

Lab : Konfigurácia Windows 10

 • Použitie aplikácie Nastavenie
 • Použitie ovládacieho panelu
 • Použitie prostredia Windows PowerShell

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Prispôsobiť používateľské rozhranie Windows 10
 • Konfigurovať špecifické nastavenia zariadení, ako sú plány napájania a možnosti mobilných zariadení.
 • Konfigurovať nastavenia pomocou ovládacieho panela Windows a aplikácie pre nastavenie.
 • Popísať použitie prostredia Windows PowerShell.

Modul 4: Záver kurzu

 • Záverečná skúška

Lab : Známkovaný Lab

MD-100T02-A Konfigurácia Windows 10

Modul 1: Konfigurácia periférií a ovládačov

Tento modul bude pokrývať konfiguráciu zariadenia. Študenti sa naučia, ako fungujú ovládače zariadení a ako ich nainštalovať. Študenti sa tiež zoznámia so správou a konfiguráciou hardvérových periférií, ako sú tlačiarne.

 • Správa zariadení a ovládačov
 • Správa tlačiarní

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať pojmy súvisiace s vodičmi.
 • Inštalovať ovládače zariadení.
 • Popísať koncepty správy tlačiarne.
 • Konfigurovať tlač na strane klienta a správa vlastností tlačového servera.

Modul 2: Konfigurácia siete

V tomto module sa študenti zoznámia s konceptmi sietí. Tento modul predstaví IPv4 a IPv6 a pojmy ako DNS. Študenti sa naučia, ako konfigurovať nastavenia siete vo Windows, a tiež sa zoznámia s technológiami bezdrôtových sietí. Modul bude zakončený metódami vzdialenej správy Windows.

 • Konfigurácia pripojenia k sieti IP
 • Implementácia prekladu názvov
 • Implementácia bezdrôtového pripojenia k sieti
 • Prehľad vzdialeného prístupu
 • Vzdialená správa

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rôzne typy aplikácií.
 • Inštalovať aplikácie ručne a pomocou automatizovaných metód.
 • Spravovať nasadenie aplikácií pomocou Windows Store.
 • Prečítať si o funkciách webového prehliadača vo Windows 10.

Modul 3: Konfigurácia úložiska

Tento modul pokrýva konfiguráciu a správu úložiska vo Windows 10. Študenti sa zoznámia s možnosťami lokálneho, cloudového a virtuálneho úložiska. Tento kurz taktiež pokryje konfiguráciu úložiska na klientskych zariadeniach a predstaví úložné priestory.

 • Prehľad možností uloženia
 • Používanie OneDrive
 • Správa diskov, diskových oddielov a zväzkov
 • Údržba diskov a zväzkov
 • Správa úložných priestorov

Lab : Správa úložiska

 • Pridanie disku
 • Vytvorenie jednoduchého zväzku
 • Kompresia zložky
 • Povolenie diskových kvót
 • Vytvorenie úložného priestoru

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní::

 • Popísať možnosti a výhody miestneho, cloudového a virtuálneho úložiska.
 • Konfigurovať OneDrive.
 • Konfigurovať miestne diskové oddiely a zväzky.
 • Popísať možnosti a výhody úložných priestorov.

Modul 4: Správa aplikácií vo Windows 10

V tomto module sa študenti zoznámia so správou aplikácií vo Windows 10. Tento modul pokryje rôzne typy aplikácií a podporované metódy inštalácie. Študenti sa naučia, ako inštalovať aplikácie pomocou ručných a automatických metód, a tiež spravovať doručovanie aplikácií pomocou Windows Store. Nakoniec tento modul pokryje rozdiely medzi Internet Explorerom a Microsoft Edge.

 • Poskytovanie aplikácií používateľom
 • Správa univerzálnych aplikácií pre Windows
 • Windows Store
 • Webové prehliadače vo Windows 10

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rôzne typy aplikácií.
 • Inštalovať aplikácie ručne a pomocou automatizovaných metód.
 • Spravovať nasadenie aplikácií pomocou Windows Store.
 • Prečítať si o funkciách webového prehliadača vo Windows 10.

Modul 5: Záver kurzu.

 • Záverečná skúška

Lab : Posudzovaný Lab

MD-100T03-A Ochrana Windows 10

Modul 1: Konfigurace autorizace a ověřování

Tento modul predstavuje nástroje a funkcie Windows 10 pre autorizáciu prístupu ku klientom Windows 10. Študenti sa zoznámia s metódami, ako sa používatelia prihlasujú do Windows 10. Tento modul tiež pokrýva obmedzenie toho, čo používatelia môžu alebo nemôžu robiť na zariadení pomocou metód, ako je UAC a typy účtov.

 • Použitie nastavení zabezpečenia na zmiernenie hrozieb
 • Konfigurácia riadenia užívateľských účtov
 • Implementácia registrácie zariadenia
 • Autentizácia

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rôzne metódy zabezpečenia dát a operačného systému Windows 10.
 • Popísať rôzne typy užívateľských a servisných účtov.
 • Konfigurácia Windows Hello.
 • Konfigurácia riadenia užívateľských účtov.

Modul 2: Konfigurácia prístupu k dátam a ich používanie

V tomto module sa študenti zoznámia s oprávneniami. Tento modul pokryje úvahy pre rôzne systémy súborov. Študenti sa naučia, ako konfigurovať oprávnenia k súborom a zložkám a tiež zdieľané zložky. Modul bude zakončený konfiguráciou nastavení pomocou metód, ako sú miestne a skupinové zásady.

 • Prehľad súborových systémov
 • Konfigurácia a správa prístupu k súborom
 • Konfigurácia a správa zdieľaných zložiek
 • Správa zabezpečenia pomocou zásad

Lab : Konfigurácia a správa oprávnení a zdieľania

 • Vytváranie, správa a zdieľanie zložky
 • Používanie podmienok na riadenie prístupu a účinných oprávnení

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rozdiely a výhody podporovaných systémov súborov.
 • Konfigurovať oprávnenia na súbory a priečinky.
 • Konfigurovať zdieľané zložky
 • Zabezpečenie systému Windows pomocou nastavenia miestnych zásad.

Modul 3: Konfigurácia pokročilých nástrojov pre správu

Tento modul zoznamuje študentov s ochranou zariadenia pred vonkajšími hrozbami. Študenti sa zoznámia s rôznymi typmi bežných hrozieb. Tento modul naučí študentov používať šifrovanie, firewally a IPSec na ochranu pred hrozbami. Modul bude zakončený tým, ako nakonfigurovať a používať Windows Defender a AppLocker.

 • Konfigurácia rolí tenanta
 • Správa zdravia a služieb tentánov

Lab : Správa zabezpečenia siete

 • Vytváranie a testovanie prichádzajúcich pravidiel
 • Vytváranie a testovanie odchádzajúcich pravidiel
 • Vytváranie a testovanie pravidiel zabezpečenia pripojenia
 • Konfigurácia programu Windows Defender

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Identifikovať bežné bezpečnostné hrozby
 • Popísať metódy, ktorými môžete tieto bežné bezpečnostné hrozby zmierniť.
 • Popísať rôzne spôsoby šifrovania.
 • Popísať, ako môže firewall systému Windows zabezpečiť zariadenie.
 • Popísať výhody používania IPSec.
 • Popísať rôzne funkcie programu Windows Defender.
 • Popísať výhody používania AppLockeru.

Modul 4: Praktické lekcie Lab

 • Záverečná skúška

Lab : Posudzovaný Lab

MD-100T04-A Údržba Windows 10

Modul 1: Podpora prostredia Windows 10

Tento modul pokryje architektúru Windows 10 a bežné prostredia. Študenti sa zoznámia s rôznymi nástrojmi používanými pri údržbe Windows. Tento modul bude tiež diskutovať o metodológiách pre efektívne odstraňovanie problémov a ako proaktívne spravovať a optimalizovať Windows 10.

 • Odstraňovanie problémov so systémom Windows
 • Nástroje na odstraňovanie problémov

Lab : Sledovanie Windows 10

 • Monitorovanie udalostí
 • Monitorovanie spoľahlivosti a výkonu

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať architektúru Windows.
 • Popísať kľúčové fázy odstraňovania problémov.
 • Popísať účel a výhody rôznych nástrojov vo Windows.
 • Použiť monitorovacie nástroje na vytvorenie základnej línie výkonu.
 • Optimalizovať výkon na klientoch Windows 10.

Modul 2: Odstraňovanie problémov s operačným systémom Windows

V tomto module sa študenti naučia, ako riešiť problémy so spúšťaním a servisnými problémami súvisiacimi s operačným systémom. Tento modul vás naučí rôzne možnosti spúšťania a obnovenia a ako riešiť problémy s rôznymi službami Windows.

 • Odstraňovanie problémov so spustením systému Windows
 • Odstraňovanie problémov so službou operačného systému
 • Odstraňovanie problémov s prihlásením

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rôzne metódy identifikácie a zotavenie zo spúšťania problémov.
 • Popísať, kedy použiť rôzne pokročilé možnosti spúšťania.
 • Identifikovať a zakázať službu, ktorá zlyhala
 • Identifikovať a zmierniť bežné scenáre uzamknutých účtov.

Modul 3: Odstraňovanie problémov so súbormi a aplikáciami.

Tento modul pomáha študentom plánovať zálohovanie a obnovu súborov. Študenti sa naučia, ako plánovať a konfigurovať stratégie ochrany dát a ako vykonávať rôzne metódy obnovy súborov a systému. Tento modul tiež obsahuje bežné metódy riešenia problémov s inštaláciou aplikácií, problémov s kompatibilitou a riešení problémov s prehliadačom.

 • Obnova súborov vo Windows 10
 • Odstraňovanie problémov s aplikáciou

Lab : Odstraňovanie problémov s aplikáciami pre stolné počítače

 • Odstraňovanie problémov s aplikáciami zásad AppLocker
 • Odstraňovanie problémov s kompatibilitou aplikácií
 • Odstraňovanie problémov s aplikáciou Microsoft Internet Explorer
 • Odstraňovanie problémov s Microsoft Edge

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rôzne spôsoby obnovy súborov.
 • Nakonfigurovať Windows 10 tak, aby podporoval obnovu jednotlivých súborov a systému.
 • Obnoviť zariadenie pomocou funkcie Reset This PC.
 • Vyriešiť problémy s kompatibilitou aplikácií pomocou sady Application Compatibility Toolkit.
 • Odstrániť bežné problémy s prehliadačom.

Modul 4: Odstraňovanie problémov s hardvérom a ovládačmi

Tento modul predstavuje riešenie problémov s hardvérom. Študenti sa zoznámia so správou ovládačov a riešením problémov so zariadeniami. Študenti sa tiež naučia kroky na odstraňovanie problémov s hardvérom systému a externými perifériami, ako sú USB disky a tlačiarne, vrátane diagnostických metód a nápravy.

 • Odstraňovanie problémov so zlyhaním ovládača zariadenia
 • Prehľad riešenia problémov s hardvérom
 • Odstraňovanie fyzických porúch

Lab : Odstraňovanie problémov s ovládačmi zariadení

 • Odstraňovanie problémov s chýbajúcim ovládačom zariadenia
 • Riešenie problémov s hardvérom
 • Riešenie problému s ovládačom zariadenia
 • Konfigurácia nastavení zásad skupiny pre riadenie inštalácie zariadenia

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Odstrániť a opraviť problémy s ovládačom.
 • Odstrániť problémy s periférnymi zariadeniami
 • Diagnostikovať a vymeniť hardvér.

Modul 5: Záver kurzu

 • Záverečná skúška

Lab : Posudzovaný Lab

Predpokladané znalosti

 • Základné znalosti o počítačových sieťach a hardvérových konceptoch.
 • Základné porozumenie konceptom OS a aplikácií.
 • Skúsenosti s používaním OS Windows.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora