MB-260: Microsoft Customer Data Platform Specialty

Kód kurzu: MB260

Špecialisti Customer Data Platform implementujú riešenia, ktoré poskytujú vhľad do profilov zákazníkov a sledujú aktivity zapojenia, aby pomohli zlepšiť zákaznícku skúsenosť a zvýšiť udržanie zákazníkov. V tomto kurze sa študenti zoznámia s riešením Dynamics 365 Customer Insights, vrátane toho, ako zjednotiť zákaznícke dáta s vopred vytvorenými konektormi, predvídať zámery zákazníkov pomocou bohatej segmentácie a udržiavať kontrolu nad zákazníckymi dátami.
Tento kurz začína importom a transformáciou vašich zákazníckych dát a vyvrcholí rozšírením riešenia vašej zákazníckej dátovej platformy na aplikácie Power Platform a Dynamics 365.

1 465 EUR

1 758 EUR s DPH

Najbližší termín od 14.08.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 14.08.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 465 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.10.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 465 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.12.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 465 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 465 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
14.08.2023 Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 465 EUR Registrovať
02.10.2023 Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 465 EUR Registrovať
04.12.2023 Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 465 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 465 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kandidáti by mali byť oboznámení s Dynamics 365 Customer Insights a mať bezprostrednú skúsenosť s jednou alebo viacerými ďalšími aplikáciami Dynamics 365, Power Query, Microsoft Dataverse, Common Data Model a Microsoft Power Platform. Mali by mať tiež pracovné znalosti o postupoch súvisiacich s ochranou súkromia, dodržiavaním predpisov, súhlasom, zabezpečením, zodpovednou AI a zásadami uchovávania dát.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Úvod do Dynamics 365 Customer Insights

Tento modul pokryje obchodnú hodnotu platformy zákazníckych dát a používateľské rozhranie Dynamics 365 Customer Insights.

Lekcie

 • Úvod do platformy zákazníckych dát
 • Správa Dynamics 365 Customer Insights
 • Prieskum užívateľských oprávnení v Dynamics 365 Customer Insights

Lab : Overenie prostredia

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať hodnotu platformy zákazníckych dát
 • Popísať funkcie Dynamics 365 Customer Insights
 • Správa prostredia a používateľov v Dynamics 365 Customer Insights

Modul 2: Spracovanie dát do Dynamics 365 Customer Insights

Tento modul sa bude zaoberať tým, ako vyčistiť, transformovať a importovať dáta do Customer Insights.

Lekcie

 • Import a transformácia dát
 • Pripojenie sa k zdrojom dát
 • Práca s dátami

Lab : Údaje o príjme

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vykonať transformáciu dát a import dáta pomocou Power Query
 • Pripojiť sa k zdrojom Microsoft Dataverse a Common Data Model
 • Nastavenie obnovovania dát

Modul 3: Vytvorenie jednotného profilu zákazníka v Dynamics 365 Customer Insights

Tento modul sa bude zaoberať tým, ako mapovať, porovnávať a zlučovať dáta za účelom vytvorenia jednotného profilu zákazníka. Po vytvorení profilu zákazníka nadefinujeme vyhľadávacie a filtračné indexy pre vyhľadávanie zákazníkov.

Lekcie

 • Mapovanie dát
 • Údaje o zhode
 • Zlúčenie dát
 • Nájdenie zákazníkov

Lab : Zjednotenie dát

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Mapovať dáta, vrátane použitia inteligentného mapovania, primárnych kľúčov a typov atribútov
 • Dávať dohromady dáta, vrátane zadania poradia, pravidiel, podmienok a deduplikácie
 • Zlúčenie dát pomocou systémových odporúčaní alebo ručne
 • Konfigurácia vyhľadávania a filtrovania indexov
 • Vyhľadávanie zákazníkov

Modul 4: Práca s Dynamics 365 Customer Insights

Tento modul bude pokrývať vzťahy, aktivity, opatrenia a segmenty.

Lekcie

 • Preskúmanie štatistík publika
 • Definícia vzťahov a činností
 • Práca s opatreniami
 • Práca so segmentmi

Lab : Práca s aktivitami

Lab : Definícia opatrení

Lab : Vytvorenie segmentu

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Definovať činnosti
 • Definovať vzťahy
 • Vytvoriť miery od začiatku alebo použite šablónu
 • Spravovať segmenty a zisk navrhovaných segmentov

Modul 5: Obohatenie dát a predpovede o štatistiky publika

Tento modul sa bude zaoberať tým, ako obohatiť dáta, vrátane obohatenia značky a záujmov, ako používať predikcie a ako používať modely strojového učenia.

Lekcie

 • Obohatenie dát
 • Použitie predpovede
 • Použitie modelov strojového učenia

Lab : Model predplatného Churn

Lab : Predpovede

Lab : Obohatenie dát

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Identifikovať rôzne možnosti pre obohatenie dát
 • Obhohatiť zákaznícke dáta
 • Definovať predpovede
 • Predvídať odchod predplatného
 • Použiť modely strojového učenia
 • Popísať zodpovedné princípy umelej inteligencie

Modul 6: Správa externého pripojenia pomocou Customer Data Platform

Tento modul pokryje možnosti rozšírenia pre dáta Customer Insights, vrátane toho, ako zobraziť dáta v aplikáciách Dynamics 365 a Microsoft Power Platform.

Lekcie

 • Exportovanie dát Customer Insights
 • Používať Customer Insights s platformou Microsoft Power Platform
 • Zobrazenie dát Customer Insights v aplikáciách Dynamics 365
 • Viac spôsobov, ako rozšíriť Customer Insights

Lab : Rozšírenie pomocou Power Platform

Lab : Rozšírenie pomocou aplikácií Dynamics 365

Po absolvování tohoto modulu budete schopní:

 • Využívať Data Surface Customer Insights v Dynamics 365
 • Použiť Customer Insights s Power Apps, Power Automate a Power BI
 • Použiť Customer Insights s Azure Synapse Analytics
 • Pochopiť prípady použitia rozhrania API Customer Insights

Predpokladané znalosti

 • Znalosť Dynamics 365 Customer Insights
 • Prvá skúsenosť s jednou alebo viacerými aplikáciami Dynamics 365, Power Query, Microsoft Dataverse, Common Data Model a Microsoft Power Platform

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora