Kubernetes Administration with Helm and CKA exam.prep.

Kód kurzu: KUBERA

Táto časť nie je lokalizovaná

This course introduces participants to the basic concepts and architecture of Kubernetes, its Initial install, setup and access control, Kubernetes Pods and Workloads, Scheduling and node management, Accessing the applications, Persistent storage in Kubernetes, its Logging, Monitoring and Troubleshooting facilities and finally Helm, the Kubernetes Package Manager.

1 796 EUR

2 155 EUR s DPH

Najbližší termín od 06.06.2022

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 06.06.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.06.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 15.08.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.08.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.09.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.09.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.10.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.11.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.12.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Individuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 796 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
06.06.2022 Virtuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
13.06.2022 Virtuálna 4 dni en 1 796 EUR Registrovať
15.08.2022 Virtuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
22.08.2022 Virtuálna 4 dni en 1 796 EUR Registrovať
05.09.2022 Virtuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
19.09.2022 Virtuálna 4 dni en 1 796 EUR Registrovať
17.10.2022 Virtuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
07.11.2022 Virtuálna 4 dni en 1 796 EUR Registrovať
05.12.2022 Virtuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
Individuálny Individuálna 4 dni cz 1 796 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Kubernetes is the leading open-source system for automating deployment, scaling and management of containerized applications.

This course introduces participants to the basic concepts and architecture of Kubernetes, its Initial install, setup and access control, Kubernetes Pods and Workloads, Scheduling and node management, Accessing the applications, Persistent storage in Kubernetes, its Logging, Monitoring and Troubleshooting facilities and finally Helm, the Kubernetes Package Manager.

The course doesn’t only prepare delegates for the daily administration of Docker & Kubernetes systems but also for the official Certified Kubernetes Administrator (CKA) exam of the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Structure: 50% theory 50% hands on lab exercises

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

System administrators, developers and devops who want to understand and use Kubernetes in cloud and data center environments

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

PART I. Kubernetes Administration Basics and CKA exam.prep.

Module 1: Introduction

 • Cloud computing in general
 • Cloud types
 • Cloud native computing
 • Application containers
 • Containers on Linux
 • Container runtime
 • Container orchestration
 • Kubernetes
 • Kubernetes concepts
 • Kubernetes objects categories
 • Kubernetes architecture
 • Kubernetes master
 • Kubernetes node
 • Lab1

Module 2: Installing Kubernetes

 • Picking the right solution.
 • One node Kubernetes install
 • Kubernetes universal installer
 • Install using kubeadm on CentOS
 • Kubernetes Networking
 • Lab2

Module 3: Accessing Kubernetes

 • Accessing the Kubernetes cluster
 • Controlling access to the API
 • Authorization
 • Role Based Access Control
 • Roles and ClusterRoles
 • Role bindings
 • Lab3

Module 4: Kubernetes Workloads

 • The pod
 • RestartPolicy examples
 • InitContainers
 • Our first Pod
 • Operations on pods
 • Replication Controller
 • Working with Replication Controller
 • Deployments
 • Working with Deployments
 • Jobs, CronJobs
 • Jobs example
 • CronJobs example
 • DaemonSets
 • Lab4

Module 5: Scheduling and node management

 • The Kubernetes Scheduler
 • Assigning Pods to Nodes
 • Assigning Pods to Nodes – node affinities
 • Assigning Pods to Nodes – Pod affinities
 • T aints and tolerations
 • Managing nodes
 • Lab5

Module 6: Accessing the applications

 • Services
 • Service types
 • Working with Services
 • Working with Services
 • Ingress
 • Ingress definition
 • Working with Ingress
 • Network Policies
 • Network Policy example
 • Lab6

Module 7: Persistent storage in Kubernetes

 • Volumes
 • Volume types
 • Persistent Volumes
 • Secrets
 • Using Secrets as environmental variables
 • Using Secrets as volumes
 • ConfigMaps
 • Lab7

Module 8: Logging, monitoring and troubleshooting

 • Logging architecture
 • Monitoring
 • Troubleshooting

 

PART II. Helm Package Manager

Module 1: Introduction to Helm

 • What is helm?
 • Main Helm Concepts
 • Helm Components
 • Helm Implementation

Module 2: Installing and securing Helm and Tiller

 • Installing Helm client
 • Installing Tiller
 • Upgrading Tiller
 • Deleting or Reinstalling Tiller
 • Using RBAC to restrict Helm’s scope
 • Using TLS/SSL to secure Helm

Module 3: Using Helm

 • Generic options
 • Working with repositories
 • Finding charts
 • Installing a release
 • Upgrading a release and rollback
 • Deleting a release

Module 4: Helm Charts

 • Intro to charts
 • Chart lifecycle hooks
 • Managing charts with Helm

Module 5: Chart Templates

 • Getting started
 • Templates and Values
 • Dependencies and Values
 • Functions and Pipelines
 • Flow Control
 • Variables
 • Named Templates

Module 6: Helm plugins

 • Overview
 • Installing a Plugin
 • Building Plugins

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Proficiency with the Linux CLI. A broad understanding of Linux system administration. Basic knowledge of Linux containers, e.g. Docker.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

daniel

Daniel Šťastný

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

Kubernetes Administration (CKA) cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 340 EUR bez DPH

Docker, Kubernetes & Helm administration with CKA exam.prep. cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 796 EUR bez DPH