Kubernetes Administration (CKA)

Kód kurzu: KUBER

Táto časť nie je lokalizovaná

This course introduces participants to the basic concepts and architecture of Kubernetes, its Initial install, setup and access control, Kubernetes Pods and Workloads, Scheduling and node management, Accessing the applications, Persistent storage in Kubernetes, its Logging, and finally Monitoring and Troubleshooting facilities.

1 340 EUR

1 608 EUR s DPH

Najbližší termín od 11.07.2022

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 11.07.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.07.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 01.08.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.08.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 03.10.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.10.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.11.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Individuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 340 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
11.07.2022 Virtuálna 3 dni cz 1 340 EUR Registrovať
18.07.2022 Virtuálna 3 dni en 1 340 EUR Registrovať
01.08.2022 Virtuálna 3 dni cz 1 340 EUR Registrovať
08.08.2022 Virtuálna 3 dni en 1 340 EUR Registrovať
03.10.2022 Virtuálna 3 dni cz 1 340 EUR Registrovať
10.10.2022 Virtuálna 3 dni en 1 340 EUR Registrovať
21.11.2022 Virtuálna 3 dni cz 1 340 EUR Registrovať
Individuálny Individuálna 3 dni en 1 340 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Kubernetes is the leading open-source system for automating deployment, scaling and management of containerized applications. This course introduces participants to the basic concepts and architecture of Kubernetes, its Initial install, setup and access control, Kubernetes Pods and Workloads, Scheduling and node management, Accessing the applications, Persistent storage in Kubernetes, its Logging, and finally Monitoring and Troubleshooting facilities.

The course doesn’t only prepare delegates for the daily administration of Docker & Kubernetes systems but also for the official Certified Kubernetes Administrator (CKA) Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) exams of the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

System administrators, developers and devops who want to understand and use Kubernetes in cloud and data center environments

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Module 1: Introduction

 • Cloud computing in general

 • Cloud types

 • Cloud native computing

 • Application containers

 • Containers on Linux

 • Container runtime

 • Container orchestration

 • Kubernetes

 • Kubernetes concepts

 • Kubernetes objects categories

 • Kubernetes architecture

 • Kubernetes master

 • Kubernetes node

Lab1

Module 2: Installing Kubernetes

 • Picking the right solution.

 • One node Kubernetes install

 • Kubernetes universal installer

 • Install using kubeadm on CentOS

 • Kubernetes Networking

 • Lab2

Module 3: Accessing Kubernetes

 • Accessing the Kubernetes cluster

 • Controlling access to the API

 • Authorization

 • Role Based Access Control

 • Roles and ClusterRoles

 • Role bindings

Lab3

Module 4: Kubernetes Workloads

 • The pod

 • RestartPolicy examples

 • InitContainers

 • Our first Pod

 • Operations on pods

 • Replication Controller

 • Working with Replication Controller

 • Deployments

 • Working with Deployments

 • Jobs, CronJobs

 • Jobs example

 • CronJobs example

 • DaemonSets

Lab4

Module 5: Scheduling and node management

 • The Kubernetes Scheduler

 • Assigning Pods to Nodes

 • Assigning Pods to Nodes – node affinities

 • Assigning Pods to Nodes – Pod affinities

 • T aints and tolerations

 • Managing nodes

Lab5

Module 6: Accessing the applications

 • Services

 • Service types

 • Working with Services

 • Working with Services

 • Ingress

 • Ingress definition

 • Working with Ingress

 • Network Policies

 • Network Policy example

 • Lab6

Module 7: Persistent storage in Kubernetes

 • Volumes

 • Volume types

 • Persistent Volumes

 • Secrets

 • Using Secrets as environmental variables

 • Using Secrets as volumes

 • ConfigMaps

 • Lab7

  Module 8: Logging, monitoring and troubleshooting

 • Logging architecture

 • Monitoring

 • Troubleshooting

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Proficiency with the Linux CLI. A broad understanding of Linux system administration. Basic knowledge of Linux containers, e.g. Docker.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

daniel

Daniel Šťastný

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

Kubernetes Administration with Helm and CKA exam.prep. cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 796 EUR bez DPH

Docker, Kubernetes & Helm administration with CKA exam.prep. cz/sk en

Dodávateľ: EDU Trainings

Oblasť: Open Source

Cena od:

1 796 EUR bez DPH

Platební brána ComGate Logo MasterCard Logo Visa