ITIL® 4 Managing Professional Transition + exam and retake

Kód kurzu: I4MPTR

ITIL 4 Managing Professional Transition umožňuje uchádzačom s predchádzajúcou skúsenosťou s ITIL príležitosť k priamemu prechodu na ITIL 4 za účelom získania titulu ITIL 4 Managing Professional.
Uchádzačom tiež poskytne porozumenie novým konceptom a definíciám ITIL 4 Foundation, vrátane kľúčových rozdielov medzi predchádzajúcimi ITIL a ITIL 4 a toho, ako ich možno prakticky aplikovať. Nakoniec je zámerom poskytnúť pochopenie kľúčových prvkov z každého zo štyroch kurzov ITIL Managing Professional (MP): Create, Deliver & Support, Drive Stakeholder Value, High Velocity IT a Direct, Plan & Improve, rovnako ako ITIL 4 Foundation.

Certifikačná skúška a retake sú zahrnuté v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Individuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: cz

Cena bez DPH: 1 725 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Individuálna 5 dní cz 1 725 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Účelom ITIL 4 Managing Professional Transition Examination je posúdiť, či kandidát môže preukázať dostatočné porozumenie a praktickú aplikáciu pojmov obsiahnutých v nasledujúcich ITIL 4, ktorým bude udelené označenie ITIL 4 Managing Professional:
  • ITIL 4 Foundation: zoznámi účastníka so správou moderných IT služieb, poskytne porozumenie bežnému jazyku a kľúčovým pojmom
  • Create, Deliver and Support (CDS): poskytuje pochopenie toho, ako integrovaťrôzne hodnotové toky a činnosti na vytváranie, dodávanie a podporu produktov a služieb s podporou IT, a príslušné postupy, metódy a nástroje
  • Drive Stakeholder Value (DSV): poskytuje porozumenie všetkým typom interakcie medzi poskytovateľom služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a
    partnerov, vrátane kľúčových konceptov CX, UX a mapovania ciest
  • High Velocity IT (HVIT): poskytuje pochopenie spôsobov, akými digitálny organizácie a digitálne operačné modely fungujú vo vysokorýchlostných prostrediach
  • Direct, Plan and Improve (DPI): poskytuje praktické zručnosti potrebné na vytvorenie IT organizácie so silným a efektívnym strategickým smerom

Retake – druhý pokus na skúšku

Pokiaľ dôjde k neúspešnému výsledku prvého testu, potom je možné skúšku opakovať. Hneď ako budú k dispozícii vaše oficiálne výsledky skúšky, budete informovaní e-mailom, aby ste si naplánovali opravnú skúšku. Bude prebiehať prostredníctvom online proctoringu, ktorý vám ponúka flexibilitu, aby ste mohli skúšku splniť z domu alebo kancelárie v čase, keď vám to bude vyhovovať. Na prípravu a zloženie opravnej skúšky máte až 6 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Predpokladané znalosti

Certifikácia ITILv3 Expert alebo minimálne 17 kreditov z ITIL v3nevyhnutnou podmienkou pre zloženie skúšky ITIL® 4 Managing Professional Transition.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

daniel

Daniel Šťastný

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena oficiálnej certifikačnej skúšky od AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert je zahrnutá v cene kurzu.

Informácie o skúške

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. PublikáciaITIL 4: ‘Create, Deliver and Support’, ‘Direct, Plan, and Improve’, ‘Drive Stakeholder Value’, and ‘High Velocity IT’ a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Managing Professional Transition + exam cz/sk

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 660 EUR bez DPH