ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer

Kód kurzu: ALTAE

Tento kurz je vhodný pre odborníkov, ktorí pracujú v automobilovom priemysle, a pre tých, ktorí by chceli poznať požadované automobilové činnosti, role, metódy, štandardy a metodiky. Po tomto kurze môže účastník prispôsobiť testovacie postupy známe konkrétnym podmienkam projektu, zvážiť základné požiadavky príslušných noriem a štandardov a vybrať testovací tím pre rizikovo orientované plánovanie testovacích činností s využitím známych štruktúrovacích a prioritizačných prvkov. A použitie virtuálnych testovacích metód (napríklad MiL, SiL, HiL) na testovacie prostredie.
Tento kurz obsahuje informácie týkajúce sa úvodu do ISO 26262 a Automotive SPICE®. Dozviete sa, ako požiadavky oboch noriem ovplyvňujú vývoj systému, softvéru a hardvéru.
Objavíte podobnosti a rozdiely a identifikujete nevyhnutné činnosti správy a podpory pre zabezpečenie súladu s oboma štandardmi.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 850 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 850 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Úvod

 • Výzvy vývoja automobilového priemyslu

Príslušné normy a štandardy pre testovanie E/E systémov

 • Motivácia pre vývoj v súlade s Automotive SPICE® a ISO 26262
 • Definícia pojmov z Automotive SPICE® a ISO 26262
 • Krátky úvod do Automotive SPICE® (ASPICE)
 • Krátky úvod do ISO 26262
 • AUTOSAR
 • Podobnosti a rozdiely medzi Automotive SPICE® a ISO 26262

Testovanie vo virtuálnych prostrediach

 • Testovacie prostredie všeobecne
 • Testovanie v testovacích prostrediach XiL (MiL, SiL, HiL)

Špecifické testovacie techniky

 • Statické testovacie techniky
 • Dynamické testovacie techniky

Zlepšenie testovacích procesov v automobilovom priemysle

 • Zlepšovanie testovacieho procesu všeobecne
 • Automobilový TPI
 • Základný postup pri hodnotení
 • Užitočná príprava na hodnotený

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť certifikačnú skúšku ISTQB Advanced level, je nutné mať certifikát CTFL a preukázať praktické skúsenosti.

Certifikát CTFL nie je podmienkou pre absolvovanie tohto školenia. Je však nevyhnutné, aby ho účastníci buď získali, alebo aspoň prešli školením na úrovni Foundation akreditovaným ISTQB. Ďalej sa odporúča, aby účastníci mali tiež:

 • aspoň ročné praktické skúsenosti s testovaním softvéru;
 • aspoň teoretické znalosti a pokiaľ možno nejaké praktické skúsenosti so základným programovaním.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Acceptance Tester (CT-AcT) EN 90/113 40 75 49
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

Garantovaný

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

ISTQB CT Foundation Level – Mobile Application Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Foundation Level Automotive Software Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Analyst en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Manager en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Technical Test Analyst en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH