ISO 31000 Transition

Kód kurzu: 31000T

Riziko je prítomné v každom aspekte nášho života, od všedných každodenných činností, ako je výber cesty do práce, až po zložité podnikové rozhodnutia, ako je otvorenie výrobného závodu v inej krajine. V posledných desaťročiach bolo vynaložené veľké úsilie na lepšie pochopenie rizika a jeho povahy, čo viedlo k vytvoreniu metodológií a prístupov, ktoré umožňujú jednotlivcom a organizáciám robiť presné rozhodnutia na základe logického uvažovania. Jeden z najvýznamnejších rámcov pre riešenie rizík poskytuje ISO 31000, medzinárodný štandard, ktorý zahŕňa princípy, overené postupy a pokyny pre riadenie rizík, ktorým organizácia čelí.

Prechodový kurz ISO 31000 vám umožní dôkladne porozumieť rozdielom medzi ISO 31000:2009 a ISO 31000:2018. Okrem toho sa budete môcť zoznámiť s niektorými z hlavných zmien ISO 31000:2018, vrátane:

 • Revidované princípy riadenia rizík;
 • Jednoduchší, stručnejší text ISO 31000;
 • Dôraz na dôležitosť vedenia vrcholovým manažmentom;
 • Význam integrácie riadenia rizík do organizačných procesov;
 • Väčšie zameranie na vytvorenie rámca a procesu riadenia rizík tak, aby vyhovovali rôznym kontextom, potrebám a očakávaniam.

Potom, ako sa oboznámite s aktualizovanými zásadami a odporúčaniami ISO 31000:2018, môžete sa zúčastniť skúšky a požiadať o osvedčenie „PECB Certified ISO 31000:2018 Transition“. Držením prechodného certifikátu PECB budete schopní preukázať, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti k úspešnému uplatneniu zmien ISO 31000:2018 na existujúce riadenie rizík v rámci organizácie.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 09.10.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 09.10.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
09.10.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
06.11.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri rizík, konzultanti a/alebo jednotlivci zodpovední za efektívne riadenie rizík v rámci organizácie
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o princípoch, rámci a procese riadenia rizík založených na ISO 31000:2018
 • Jednotlivci, ktorí chcú porozumieť hlavným rozdielom medzi ISO 31000:2009 a ISO 31000:2018

Štruktúra kurzu

 • Hlavné rozdiely medzi ISO 31000:2009 a ISO 31000:2018
 • Nové koncepty a odporúčania ISO 31000
 • Prístupy, metódy a techniky používané na riadenie rizík v rámci organizácie

Vzdelávací prístup

 • Prednášky sú ilustrované príklady
 • Kvízy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 31000, koncepcia riadenia rizík, princípy a rámec

Deň 2: Proces riadenia rizík ISO 31000 a certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Základné pochopenie rámca, procesu a princípov riadenia rizík.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 31000:2018 Transition“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Pochopenie rozdielov medzi ISO 31000:2009 a ISO 31000:2018

Oblasť 2: Pochopenie, interpretácia a plánovanie zmeny ISO 31000

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 31000 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB Transition:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 31000:2018 Transition PECB Certified ISO 31000:2018 Transition skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 100 strán informácií
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 31000 Risk Manager cz/sk en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH