Certified Information Privacy Professional (CIPP/E)

Kód kurzu: CIPP

Školenie CIPP/E buduje hlboké porozumenie európskym zákonom, nariadeniam a politickým rámcom. Učebný plán obsahuje vysvetlenie európskych regulačných štruktúr; koncepcia ochrany údajov; hlavné zákony vrátane GDPR a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách; a viac.
GDPR Európskej únie a zákony o ochrane osobných údajov jednotlivých európskych národov patria k najprísnejším na svete a za nepatričné nakladanie s osobnými údajmi sa udeľujú vysoké pokuty. IAPP European Data Protection Training, školenie v súlade s certifikáciou CIPP/E akreditovanou ANSI/ISO, je hĺbkovou inštruktážou pre pochopenie a uplatňovanie zákonov upravujúcich zber, spracovanie a správu dát.

Oficiálna skúška a  ročné členstvo v IAPP sú zahrnuté v cene

1 695 EUR

2 034 EUR s DPH

Najbližší termín od 22.04.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 22.04.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 28.05.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 26.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 28.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 25.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.04.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
28.05.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
10.06.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
26.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
16.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
28.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
25.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
16.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 695 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Európski a medzinárodní odborníci na ochranu údajov, ktorí spravujú alebo pracujú v rámci GDPR a európskych národných rámcov dodržiavania predpisov, a/alebo tí, ktorí vykonávajú certifikáciu CIPP/E. Školenie IAPP European Data Protection pomáha splniť požiadavky GDPR pre DPO (data protection officery) zodpovedné za sledovanie dodržiavania predpisov, riadenia činností ochrany údajov atď.

Štruktúra kurzu

Súlad s GDPR

 • Získanie podrobných znalostí o základných prvkoch GDPR ao tom, ako ich začleniť do rámca dodržiavania predpisov.
 • Zásady spracovania údajov, rozsah GDPR, súhlas, oprávnené záujmy a osobitné kategórie.
 • Práva subjektu, oznámenie o ochrane osobných údajov a transparentnosť.
 • Medzinárodné dátové prenosy.
 • Spracovanie dát zamestnancov, dohľad, marketingové a internetové hľadiská.
 • Bezpečnosť spracovania: kontroly, mechanizmy, oznámenia o narušení dát.
 • Zodpovednosť, vrátane ochrany dát už od návrhu a východiskového nastavenia, posúdenie dopadu ochrany dát a role a zodpovednosti poverenca pre ochranu dát.

Základy európskej ochrany údajov

 • Oboznámenie sa s príslušnými úlohami Európskej únie, Rady Európy, Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.
 • Pochopenie súladu medzi GDPR, smernicou o ePrivacy a súvisiacou legislatívou, ako je Charta základných práv EÚ a Európsky dohovor o ľudských právach.
 • Sledovanie vývoja zákonov na ochranu údajov, vrátane smernice o ochrane osobných údajov a GDPR.
 • Rozpoznanie osobných údajov, anonymných a pseudonymných údajov a osobitné kategórie údajov.
 • Poznať povinnosti rôznych rolí ochrany údajov, ako sú správcovia a spracovatelia.

Legislatíva a regulačné orgány

 • Oboznámenie sa s hlavnými regulačnými orgánmi vrátane Európskej rady pre ochranu údajov a dozorného úradníka pre ochranu údajov a ich donucovacích právomocí.
 • Úlohy, právomoci a postupy dozorných orgánov.
 • Prehľad o opravných prostriedkoch, záväzkoch, sankciách a správnych pokutách.

Certifikácie

 • Počet otázok: 90
 • Dĺžka skúšky: 2.5h
 • Počet bodov, ktorý je možné získať pri skúške je v rozmedzí od 100 do 500. Na úspešné zloženie všetkých skúšok IAPP stačí získať 300 bodov (čo nepredstavuje 50 percent). Obvykle sa skóre pohybuje medzi 65 a 80 percentami, v závislosti od programu a formy skúšky.

Tu je päť hlavných dôvodov, prečo je certifikácia a školenie IAPP vhodné pre vašu organizáciu.

 1. CIPP je celosvetový štandard pre odborníkov pracujúcich v oblasti súkromia.
 2. Získanie akreditácie CIPP/E preukazuje pochopenie rámca založeného na princípoch a znalostnej báze v oblasti ochrany osobných údajov v európskom kontexte, vrátane kritických tém, ako je Schrems II a GDPR (vrátane povinných DPO).
 3. Budete uznávaní ako súčasť skupiny znalých a schopných odborníkov na ochranu údajov.
 4. Zvýšenie leadership profilu medzi svojimi kolegami.
 5. CIPP/E je kľúčovým meradlom medzi poprednými zamestnávateľmi pre najímanie a podporu profesionálov v oblasti ochrany osobných údajov.

Ďalšie zdroje poskytované IAPP

Príprava na skúšku – https://iapp.org/certify/prepare/
Obnova certifikácie – https://iapp.org/certify/cpe/

Naväzujúce kurzy

Certified Information Privacy Manager en en/cz

Dodávateľ: IAPP

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 695 EUR bez DPH