Certified Information Privacy Manager

Kód kurzu: CIPM

Školenie CIPM sa zameriava na proces konceptualizácie, navrhovania, budovania a prevádzkovania programu správy súkromia dát. Obsah dostupný vo francúzštine, nemčine a angličtine, zahŕňa vytvorenie firemnej vízie, štruktúrovanie tímov na ochranu dát, vývoj a implementáciu systémových rámcov a meranie výkonu.
Zaistite, aby predpisy na ochranu osobných údajov fungovali pre vašu organizáciu tým, že pochopíte, ako ich implementovať do každodennej prevádzky. Naučte sa vytvárať víziu spoločnosti, štruktúrovať tím na ochranu dát, vyvíjať a implementovať systémové rámce, komunikovať so zúčastnenými stranami, merať výkon a ďalšie.

Označenie CIPM potvrdzuje, že ste lídrom v administrácii programu ochrany osobných údajov a že máte k dispozícii znalosti potrebné na vytvorenie, údržbu a správu programu ochrany osobných údajov vo všetkých fázach jeho životného cyklu.

1 695 EUR

2 034 EUR s DPH

Najbližší termín od 24.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 24.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 28.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 30.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 27.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 695 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
24.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
28.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
18.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
30.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
27.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
18.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 695 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 695 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Odborníci zodpovední za integráciu požiadaviek na ochranu súkromia do každodenných operácií a tí, ktorí sa usilujú o certifikáciu CIPM.

Štruktúra kurzu

Rozvoj stratégie programu ochrany osobných údajov

 • Identifikácia zodpovednosti správcu programu ochrany osobných údajov.
 • Správa rizika v priebehu životného cyklu dát.
 • Vytvorenie programového rámca.
 • Zaistenie dodávateľa technológií na ochranu súkromia.
 • Porozumenie správe, riadeniu rizík, auditu a dodržiavaniu predpisov.

Zosúladenie práva a stratégie

 • Pochopenie kľúčových globálnych zákonov, predpisov a noriem na ochranu osobných údajov.
 • Dodržiavanie predpisov pre cezhraničný prenos dát.
 • Reagovanie na žiadosti subjektu údajov.

Vytváranie a používanie nástrojov

 • Mapové a inventárne dáta.
 • Použitie hodnotenia vplyvu na súkromie a ochranu dát.
 • Zohľadnenie obáv súvisiacich s ochranou súkromia.
 • Vytvorenie zásad ochrany súkromia, bezpečnosti informácií, prijateľného použitia, uchovávania a mazania dát.

Súkromie

 • Pochopenie výhod spojených s riadnym školením o ochrane osobných údajov.
 • Zavedenie školenia o ochrane súkromia.
 • Implementácia a vyhodnotenie kontroly zabezpečenia, prístupu a technickej ochrany súkromia.
 • Prijatie postupov ochrany súkromia už od návrhu.

Reakcia na incident

 • Rozlíšenie bezpečnostných incidentov.
 • Zisťovanie a hlásenie porušenia ochrany osobných údajov.

Monitorovanie, meranie a analýza

 • Poznanie zákazníka.
 • Analýza štyroch typov metrík.
 • Audit programu ochrany osobných údajov v piatich fázach.

Certifikácie

IAPP využíva počítačové skúšky, ktoré sú spravované prostredníctvom testovacích centier Pearson VUE na miestach po celom svete. Dostupné testovacie centrá si môžete nájsť pri plánovaní termínu skúšky. Výsledky dostanete ihneď po ukončení skúšky a testovacie centrum vám poskytne potvrdenie. Výsledky skúšok sa v systéme IAPP aktualizujú po jednom pracovnom dni.

 • Počet otázok: 90
 • Dĺžka skúšky: 2.5h
 • Počet bodov, ktorý je možné získať pri skúške je v rozmedzí od 100 do 500. Na úspešné zloženie všetkých skúšok IAPP stačí získať 300 bodov (čo nepredstavuje 50 percent). Obvykle sa skóre pohybuje medzi 65 a 80 percentami, v závislosti od programu a formy skúšky.

Termín skúšky si môžete zmeniť až 48 hodín pred začiatkom. Po tejto dobe už zmeniť termín nemožno.

Tu je päť hlavných dôvodov, prečo usilovať o certifikáciu CIPM:.

 1. CIPM je globálny štandard pre správu programov ochrany súkromia.
 2. Osvojenie si zručností pre vytvorenie, údržbu a správu programu ochrany osobných údajov vo všetkých fázach.
 3. Označenie lídra v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý riadi kultúru súkromia vo vašej organizácii.
 4. Zvýšenie leadership profilu medzi svojimi kolegami.
 5. Istota, že máte potrebné nástroje a znalosti pre posilnenie vášho programu ochrany osobných údajov a pridanú hodnotu vo vašej organizácii vo verejnom i súkromnom sektore.

Ďalšie zdroje poskytované IAPP

Príprava na skúšku– https://iapp.org/certify/prepare/

Obnova certifikácie– https://iapp.org/certify/cpe/

Naväzujúce kurzy

Certified Information Privacy Professional (CIPP/E) en en/cz

Dodávateľ: IAPP

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 695 EUR bez DPH