AI Transformation of Your Company

Kód kurzu: AITRYC

Cieľom nášho dvojdňového workshopu je poskytnúť účastníkom nielen teoretické znalosti, ale predovšetkým praktické zručnosti v oblasti umelej inteligencie (AI). Workshop sa zameriava na identifikáciu a implementáciu riešení AI, ktoré môžu priniesť výrazné zlepšenie efektivity a produktivity vo firmách. Účastníci sa naučia, ako využívať AI na optimalizáciu procesov, merať dopad AI na výkonnosť spoločnosti a predstavia inovatívne prístupy využívajúce generatívnu AI. Tento seminár je kľúčový pre spoločnosti, ktoré si chcú udržať konkurencieschopnosť a využívať najnovšie technológie na zlepšenie svojich činností a stratégií.


Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 750 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni en/cz 750 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Ciele kurzu:

Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom solídne základy v oblasti AI, zoznámiť ich s najnovšími trendmi a technológiami a ukázať praktické aplikácie v ich firmách. Prostredníctvom praktických cvičení a skupinových diskusií účastníci:

 • Pochopí praktické využitie AI a jej integráciu do firemných procesov.
 • Zvýšiť produktivitu a efektivitu svoju aj svojich tímov.
 • Objaviť inovatívne prístupy k riešeniu pracovných výziev.

Čo si odnesiete:

 • Hlbšie porozumenie umelej inteligencie: Získajte hlbšie porozumenie umelej inteligencie a jej možnostiam.
 • Praktické zručnosti: Naučte sa efektívne využívať nástroje a technológie AI vo svojich projektoch.
 • Inovatívne myslenie: Otvorte si dvere k novým možnostiam a spôsobom riešenia bežných aj jedinečných pracovných situácií.

 

Cieľová skupina

 • Profesionáli: Záujemcovia o odhalenie potenciálu umelej inteligencie a jej využitie vo svojej práci.
 • Manažéri a majitelia firiem: Hľadajú spôsoby, ako zlepšiť prevádzku, zvýšiť úspory a podporiť rast pomocou AI.
 • Nadšenci pre umelú inteligenciu: Chcú sa dozvedieť viac o optimalizácii pracovných procesov pomocou technológií AI.

Štruktúra kurzu

Deň 1:

Úvod a hodnotenie potrieb: Táto časť pripraví pôdu pre workshop stanovením jasných cieľov a očakávaní. Účastníci sa zapoja do interaktívnych aktivít a podelia sa o svoje osobné a profesionálne ciele týkajúce sa využívania UI. Facilitátori potom prispôsobia obsah workshopu tak, aby zodpovedal týmto konkrétnym potrebám.

 • Stanovenie jasných cieľov a očakávaní pre workshop.
 • Prispôsobte obsah na základe potrieb účastníkov.
 • Zabezpečte relevantnosť a praktickú hodnotu pre všetkých účastníkov.

Úvod do periodickej tabuľky úloh v oblasti umelej inteligencie: Účastníci sa zoznámia s rámcom AI Task Periodic Table, ktorý pomáha kategorizovať úlohy vo firme na základe ich potenciálu pre automatizáciu. Súčasťou tohto stretnutia budú praktické cvičenia na identifikáciu konkrétnych úloh, ktoré je možné automatizovať.

 • Porozumenie rámca AI Task Periodic Table.
 • Identifikovať úlohy vhodné pre automatizáciu.
 • Naučte sa kategorizovať a posudzovať úlohy pre implementáciu AI.

Optimálny dopad umelej inteligencie: Tento modul sa zaoberá metódami merania dopadu AI na produktivitu a efektivitu. Účastníci sa naučia, ako vyvážiť ľudské a automatizované úlohy pre dosiahnutie maximálnych výsledkov a aplikovať tieto zásady na reálne scenáre.

 • Meranie dopadu AI na produktivitu a efektivitu.
 • Vyváženie ľudských a automatizovaných úloh pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
 • Aplikujte princípy merania na reálne scénare spoločnosti.

Prehľad možností umelej inteligencie v odvetví klienta: Účastníci získajú prehľad o možnostiach AI a ich využití v rôznych odvetviach. Prípadové štúdie a praktické príklady budú ilustrovať, ako je možné AI úspešne implementovať v kontexte ich konkrétneho odvetvia.

 • Získate prehľad o schopnostiach a technológiách AI.
 • Poučte sa z prípadových štúdií úspešných implementácií AI.
 • Diskutujte o potenciálnych aplikáciách AI vo firmách účastníkov.

Deň 2:

Prípadové štúdie generatívnej AI: Toto zasadnutie sa bude zaoberať najnovšími trendmi v oblasti generatívnej AI a preskúma prípadové štúdie z reálneho sveta, kde generatívna AI viedla k významným inováciám a zlepšeniam. Skupinové diskusie pomôžu účastníkom určiť, ako je možné tieto technológie aplikovať vo vlastnom kontexte.

 • Porozumenie trendom v generatívnej AI.
 • Analyzovať reálne prípadové štúdie generatívnej AI.
 • Identifikovať potenciálne aplikácie generatívnej AI vo vašej spoločnosti.

AI v inováciách: Účastníci preskúmajú, ako môže AI podporiť inovácie generovaním nových nápadov a zjednodušením procesov vývoja produktov. Prostredníctvom tvorivých dielni budú generovať a zdokonaľovať inovatívne riešenia pomocou nástrojov AI.

 • Zoznámenie sa s úlohou AI pri podpore inovácií.
 • Preštudujú si prípadové príklady inovácií založených na AI.
 • Zúčastnite sa workshopov zameraných na vývoj inovatívnych riešení založených na AI.

Implementačný workshop: Toto praktické zasadnutie provedie účastníkov krokmi plánovania a simulácie implementácie AI v ich organizáciách. Vytvoria podrobné plány implementácie, otestujú ich v simulovanom prostredí a na základe spätnej väzby svoje stratégie zdokonalia.

 • Vypracovanie podrobných plánov implementácie AI.
 • Otestujte plány v simulovanom prostredí.
 • Presnejte stratégie na základe spätnej väzby a praktických skúseností.

Záver a hodnotenie: Workshop bude zakončený zhrnutím kľúčových poznatkov a diskusiou o možnostiach ďalšieho vzdelávania v oblasti AI. Účastníci poskytnú spätnú väzbu k workshopu, ktorá pomôže zlepšiť budúce zasadnutia.

 • Zrekapitulujte kľúčové postrehy a získané znalosti.
 • Preskúmajte ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti umelej inteligencie.
 • Poskytnite spätnú väzbu na zlepšenie budúcich workshopov.

 

 

Predpokladané znalosti

Technické požiadavky:

Notebook s pripojením na internet

Predpoklady pre účastníkov:

 • Len chuť naučiť sa niečo nové
 • Žiadne alebo minimálne znalosti o používaní umelej inteligencie

Pripojte sa k nám na tento intenzívny workshop, ktorý vám umožní naplno využiť potenciál umelej inteligencie vo vašej spoločnosti a premeniť vaše fungovanie do budúcnosti.


 

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora